Het Lot in eigen hand

Vrijdag 7 juni

19.00 – 22.00 uur

‘Het Lot in eigen hand’

Een avond over gedachtekracht, astrologie, energie, healing & mediumschap

Het Programma:

Isabelle Duchêne

Isabelle zal tijdens deze lezing spreken over hoe belangrijk het is om als medium een zuiver kanaal te zijn. Ze stelt: “Het lot in eigen handen nemen, wil wat mij betreft zeggen: je eigen energie goed gebruiken als voorbereiding om te kunnen werken als kanaal voor andere dimensies. Je bent zelf puur energie, in een fysiek jasje. Hoe ga je om met deze energie? Hoe kan je je overgeven aan een energieveld dat voor de meeste mensen onzichtbaar is?” Isabelle legt uit wat mediumschap inhoudt en waarom het belangrijk is om een brug naar de wetenschap en de kwantumfysica te slaan. Mediumschap is wat haar betreft een manier van leven; van bewust worden naar bewust-zijn. Dit nieuwe bewust-zijn is het anker voor niet alleen een betere gezondheidszorg, maar ook voor bijvoorbeeld rouwverwerking en – heel gewoon – onze dagelijkse beslommeringen. Kleur, trilling, frequentie, geluid zijn daarbij onmisbare schakels en bouwstenen. Een mens is meer dan een skelet alleen!

www.isabelleduchene.com

Erna Droesbeke

Als astrologe, tarotiste en auteur van werken zoals Tarot van Isis en Kaartleggen met Mlle Lenormand is Erna uiteraard aan het werk met de lotgevallen van mensen. Ze kijkt niet alleen naar wat er gebeurd is in het verleden en hoe de huidige situatie eruitziet, maar óók bekijkt ze de toekomst. Erna: “In de horoscoop ga je dan bijvoorbeeld kijken bij de maanknopen en in de kaarten doe je een legging waar zowel verleden, heden en toekomst aan de beurt komen. Het is niet alleen belangrijk dat je weet wat op je afkomt, maar ook wat je eraan kunt doen. Op die wijze kijkt men ook naar de eigen mogelijkheden om het lot, dat volgens mij in grote lijnen is vastgelegd, in eigen handen te nemen. Hier komen natuurlijk ook reïncarnatie en karma om het hoekje kijken. En vooral hoe men tegenover het leven staat: op een positieve of negatieve wijze? Astrologie, je eigen horoscoop, tarot en kaartleggen kunnen hier een positieve rol in spelen. Je begrijpt je lot en kunt, daar waar mogelijk, beter en tijdig bijsturen.”

www.ernadroesbeke.com

Cornelle Sterk

Als holistic lifstyle coach ondersteunt en coacht Cornelle al meer dan 20 jaar personen van alle leeftijden. Cornelle: “Tegenwoordig kiezen mensen steeds meer bewust om een heel ander leven te gaan leiden. Ergens voelen ze dat er iets niet klopt! ‘Is dit mijn lot’, vragen ze zich dan zuchtend af. Dit omdat ze meer willen gaan leven volgens hun eigen stijl. Ze willen hun missie leven en hun talenten daarvoor gebruiken. Maar hoe doe je dat en waar te beginnen? Voor mij is LOT niet ‘Lijd en Onderga je Teleurstellingen’. Nee! Voor mij is LOT: ‘Leef en Ontwikkel je Talent’. Waar we in mijn holistische aanpak beginnen? Nou, waar zit de kennis? Die zit in jou! Dáár bevindt zich dus ook de sleutel tot verandering op elk niveau. Luister naar je lichamen(en) en word een ‘levenskampioen’! Dan kan alles zich ont-wikkelen en gecreëerd worden zoals jij dat wilt, dat is jouw LOT!”

www.cmoreacademy.com

Christian Vandekerkhove

Als expert op het terrein van het spirituele en religieuze, heeft schrijver, docent en spreker Christian Vandekerkhove inmiddels meerdere boeken op zijn naam staan. Waaronder die met de veelzeggende titels: Paranormaal zijn we allemaal en Magie en bescherming. Christian is docent in onder andere theosofie en parapsychologie, bestuurslid van de Belgische Theosofische Vereniging en lid van de opperraad van de Belgische Martinistenorde. Daarnaast werkt hij ook als therapeut inzake zingeving bij levensproblemen en runt hij een instituut waar personen zich kunnen laten testen op paranormale vermogens. Kortom, een zeer gerespecteerde, belezen, gedreven en creatieve ‘duizendpoot’ die over het thema ‘Het Lot in eigen hand’ voldoende originele en interessante gezichtspunten met het publiek zal kunnen delen!

Femke Bloem

Femke Bloem is geen gewone harpiste. Toen zij begin twintig was ontdekte ze bij toeval dat ze een groot talent heeft voor het channelen en vertolken van harpmuziek vanuit de lichtwereld. Deze bijzondere klanken ontstaan vanuit een diepe herinnering aan levens waarin zij ook harp speelde en een ontvankelijkheid voor de sferen waaruit de melodieën aangereikt worden. Luisterend naar deze klanken worden emotionele blokkades die aan ziektes ten grondslag liggen voorzichtig losgeweekt, en word je herinnerd aan wat goed, mooi en waar is. Het brein laat tijdelijk zijn controle los, waardoor de harp vrij zijn werk kan doen.

www.harpspel.nl & www.femkebloem.nl

Locatie:

Van der Valk Hotel Dennenhof

Bredabaan 940, 2930 Brasschaat (bij Antwerpen)

Gratis koffie/thee in de pauze.

Aanmelden:

Door overmaking van € 17,50 x het aantal gewenste kaarten op rekeningnummer NL 79 RABO 0171658078 t.n.v. Edicola Publishing, Deventer onder vermelding van uw mailadres en de aanduiding ‘ParaVisie lezing’.

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag krijgt u de toegangskaart(en) via mail toegestuurd. Daarbij ook een waardebon van € 5,-, te besteden aan op de avond zelf verkochte boeken en/of magazines.

Voor vragen kunt u bellen met Edicola Publishing: 0031 (0)570-607561.

5_ParaVisie_Mei_2019_Belgie