Abonneren

Neem nu een abonnement of geef een abonnement cadeau en ontvang unieke korting of kies een boek!

12 x ParaVisie Magazine + 'BOEDDHISME IN HET DAGELIJKS LEVEN' € 60,- (jouw winst = € 45,-)

Je abonnement start met ingang van het volgende nummer; de juliuitgave. De op deze pagina vermelde abonnementsprijs is van toepassing als je de afgelopen twaalf maanden geen abonnee van ParaVisie Magazine bent geweest en in Nederland woont. Na afloop van genoemde abonnementsperiode geldt het reguliere tarief zoals vermeld in het colofon. Je abonneert je ten minste voor de opgegeven periode en daarna tot wederopzegging (opzegtermijn is 1 maand). Deze aanbieding geldt tot 23 juni 2023.

Neem een abonnement

Geef een abonnement

12 x ParaVisie Magazine € 49,95 (jouw winst = € 34,-)

Je abonnement start met ingang van het volgende nummer; de juliuitgave. De op deze pagina vermelde abonnementsprijs is van toepassing als je de afgelopen twaalf maanden geen abonnee van ParaVisie Magazine bent geweest en in Nederland woont. Na afloop van genoemde abonnementsperiode geldt het reguliere tarief zoals vermeld in het colofon. Je abonneert je ten minste voor de opgegeven periode en daarna tot wederopzegging (opzegtermijn is 1 maand). Deze aanbieding geldt tot 23 juni 2023.

Neem een abonnement

Geef een abonnement

6 x ParaVisie Magazine € 27,50 (jouw winst = € 15,-)

Je abonnement start met ingang van het volgende nummer; de juliuitgave. Na afloop van genoemde abonnementsperiode geldt het reguliere tarief zoals vermeld in het colofon. Je abonneert je ten minste voor de opgegeven periode en daarna tot wederopzegging (opzegtermijn is 1 maand).

Neem een halfjaar abonnement

Geef een halfjaar abonnement

Je abonneert je ten minste voor de opgegeven periode en daarna tot wederopzegging. Na afloop van genoemde abonnementsperiode geldt het reguliere tarief zoals vermeld in het colofon van ParaVisie Magazine.