Februari blijft verkrijgbaar

Bestel ‘m hier: https://edicola.nl/product/paravisie-februari-2024/

 

JOUW JAAR VAN DE DRAAK

In dit jaar van de Draak waait er een stevig windje. Met vuur en enthousiasme en ook vernieuwingsdrang. Voor sommige sterrenbeelden is dit geen goed nieuws, maar ze moeten wel. En dan staat of valt alles met de perceptie ervan. Het is een jaar van nieuwe dingen proberen en van mislukkingen incasseren. Het hoort er nu eenmaal bij, maar het leidt wel de weg naar nieuw. Want het oude voldoet niet meer, past niet meer in de tijdsgeest. We hebben genoeg bestendigd en funderingen zijn gelegd. Klaar om bebouwd te worden. Het aloude ‘Panta Rhei’ – alles stroomt – is zeer van toepassing. Je realiseren dat alles in beweging is en dat niets ooit hetzelfde blijft.


SLACHTOFFERS VAN EEN OEROUD COMPLOTVERHAAL

De mensheid staat aan de rand van de afgrond. Een wereldwijd opererende elite, waarvan een groot deel bestaat uit pedofielen, ontvoert jaarlijks miljoenen kinderen om hen te hersenspoelen, seksueel te misbruiken en soms ook te doden. Alleen al in de Verenigde Staten worden jaarlijks 800.000 kinderen in opdracht van die elite ontvoerd. Dat is althans het dreigingsbeeld waarvan complottheoretici, doemdenkers, fantasten en andere warhoofden de nietsvermoedende bevolking keer op keer proberen te doordringen. In dit artikel plaatsen we deze hedendaagse sage in een historisch perspectief en identificeren we en passant de échte slachtoffers.


‘EEN ENERGIEGOLF SCHOOT DOOR ME HEEN’

Tot de uitvinding van de boekdrukkunst vond verspreiding van boeken plaats door overschrijven. Voornamelijk monniken zaten dag na dag, maand na maand, jaar na jaar voorovergebogen achter teksten van voornamelijk theologische aard. Maar wie denkt dat het overschrijven inmiddels tot het verleden behoort, komt bedrogen uit. Tegenwoordig zijn er wederom mensen die, volkomen vrijwillig, deze aloude ambacht in de praktijk brengen. Het zijn lezers van Het Kennis Boek, een volumineus geschrift van bijna duizend pagina’s waarover gezegd wordt dat het ‘kosmische boodschappen’ bevat over ‘universele waarheid en eenheid’. ParaVisie Magazine sprak met drie van deze lezers. Wat bracht hen ertoe het boek over te schrijven en hoe kan het dat zij zo gegrepen zijn door dit in Nederland nog enigszins onbekende werk?


KATHAREN EN HUN VOORSPELLING VOOR DEZE TIJD

Tegenwoordig heeft iedereen die het spirituele landschap bewandelt wel een idee van wie ze waren en wat er met ze gebeurd is. Tot diep in de jaren zeventig was hun geschiedenis echter nog een goed bewaard geheim. Zelfs in de streek waar ze leefden – Occitanië in het zuidwesten van Frankrijk – was dit volk nagenoeg onbekend. We hebben het uiteraard over de katharen! Wie waren deze mensen, hoe leefden ze en waar geloofden ze in?


SPIRITUELE TUNNELVISIE

Er zijn vele profetieën die de huidige ontwikkelingen in een ander licht zetten. Ze wijzen onder meer op de eindtijd, een shift in bewustzijn, een splitsing van realiteiten. Tegelijkertijd verwijzen ook wetenschappers naar een maatschappelijke transformatie, een nieuwe industriële revolutie met bijbehorende samenleving. We kunnen er niet meer omheen: de wereld zoals wij die kennen, is voorbij. De wereld waarnaar we verlangen, verschijnt echter niet vóórdat de oude werkelijkheid zijn greep op onze realiteit heeft verloren. Juist dat laatste gaat gepaard met het ineenstorten van ons wereld- én mensbeeld.


‘MARION, IK WIL DOOD’

Kort voor de kerstvakantie ontving medium Marion een mail van een zekere Tamara: ‘Lieve Marion, ik ben een vrouw van 39 en voel me ontzettend eenzaam en ongelukkig. Ik wil niet meer leven, maar ben ook bang om er een eind aan te maken. Ik werk in de verpleging, maar mijd de koffieruimte. Ik ben enig kind van inmiddels overleden ouders. De familie die ik heb, zie ik alleen bij begrafenissen. In de liefde wil het ondertussen ook niet vlotten. Ik voel me zo ondankbaar, want ik kom op de afdeling waar ik werk veel ellende tegen. Mensen die vechten voor hun leven. En ik? Ik wil dood. Marion, ik weet me gewoon geen raad. Kan jij iets doen?’


‘LIEFDE IS ONZE WARE NATUUR’

Jullie zijn hier allemaal voor één waarheid gekomen en deze waarheid is Liefde. Deze Liefde staat de hele mensheid gelijkwaardig ter beschikking. Deze Liefde is diep in het hart van ieder van jullie aanwezig. Deze Liefde wacht, wil graag tevoorschijn komen en zich uiten. Maar zo vaak zijn er obstakels, is er een muur die je ervan weerhoudt onvoorwaardelijk lief te hebben…


VRIJGEVOCHTEN INDIAANSE WAYUU

Is een indiaanse afkomst een garantie voor intuïtief voelen en denken? Wel als je Rachelle Booi spreekt! Via de hoofdthema’s vrijheid, echtheid, schaamteloosheid en verbondenheid hoopt ze bij te dragen aan een toegankelijkere, vrijere en kwetsbaardere wereld. Rachelle: “De Wayuu, het Zuid-Amerikaanse indianenvolk waarvan ik afstam, geloven dat alle wezens, inclusief dieren en planten, ooit mensen waren. In hun ogen is alles en iedereen daarom gelijk. Voor mij is dat hét grondbeginsel van waaruit ik leef: we zijn allemaal naakt geboren en in de kern gelijkwaardig.”


DEMONISCHE OVERSCHADUWING 

Cliënt Ralph had een moeizame geschiedenis met drugsgebruik, schulden en ongelukkige relaties. Hij had er al een lang rehabilitatietraject in de hulpverlening voor ex-junks op zitten. “Er gaat toch iets de goede kant uit”, vond hij zelf. Maar astrologisch coach Peter den Haring valt direct zijn getraumatiseerde hooggevoeligheid op. En ongewone vibraties in zijn aura, een Surinaamse erfenis. Daar hadden zijn blanke hulpverleners nooit kaas van gegeten, dus was die astrale ballast nooit ter sprake gekomen…


RIMPELINGEN IN JE BEWUSTZIJN

Toen ze 6 was, kon Ienke vliegen. Dat deed ze geregeld en ook met veel plezier. Zwaartekracht was voor haar geen probleem. Ze begreep er dan ook niets van toen ze van de trap sprong en een flinke smak maakte: “Uitzinnig was ik! Waarom kon ik ineens niet meer vliegen?”


‘INTUÏTIE IS BEVROREN WETEN(SCHAP)’

We leven al een poosje in een angstige tijd. Een tijd van spanningen, tegenstellingen, snelle meningen, extremen, oorlog, crisissen, inflatie et cetera. Kortom: we zijn op weg naar een totaal andere samenleving en zitten midden in de chaosperiode die tussen de ene maatschappijvorm en de andere kolkt. Dit is een tijd waarin we kunnen of eigenlijk moeten kiezen wat we werkelijk willen. Hoe willen we de toekomst in? Wie bepaalt ons leven?


TRIGGERS UIT EEN VORIG BESTAAN

Reïncarnatietherapeute Marianne Notschaele vertelt over Peter. Hij wil stoppen met zijn praktijk. Is dat werkelijk zo, of worden zijn gedachten nog beïnvloed door oud zeer? Een voorbeeld over hoe een storm uit een voorbij leven kan nawerken. ‘Peter weet inmiddels dat trekken en duwen aan cliënten niet hetzelfde is als trekken en duwen aan een in de modder vastzittende kar.’


Plus: winacties, de maandhoroscoop en spectaculaire abonnee-aanbiedingen