Aarde in verandering

Onze wereld is aan het veranderen. Wij zitten in een dualistische samenleving, waarin we denken vanuit onze eigen belevingswereld en de verbinding met ons Zelf grotendeels kwijt zijn. Wij gaan weer naar een non-dualistische samenleving, waarin de mens centraal komt te staan en waarin wij weer in verbinding komen met ons Zelf om uiteindelijk multidimensionaal te worden

De veranderingen van de aarde

Deze verschuivingen zijn enorm en hebben niet alleen betrekking op deze aarde maar op alles, ook op andere planeten, universums en andere sterrenstelsels. Dit proces is eigenlijk al een hele tijd gaande. Dit zien wij onder andere al jaren aan de veranderingen in het klimaat en dat mensen steeds gevoeliger worden. De zoektocht naar onszelf is in volle gang.

De aarde heeft lang in dienst gestaan van de mensheid, zodat de mensheid de dualiteit helemaal kon ervaren. Dit hield in dat de aarde zich heeft laten misbruiken; we konden de aarde leegroven. Het geven en nemen is hierdoor erg in disbalans geraakt en dat wordt nu niet meer geaccepteerd. De aarde wil naast ons komen staan als gelijke en in verbinding.

De aarde is in beweging gekomen en dat is zeker het laatste jaar goed voelbaar. Naar mijn idee is de aarde weg uit zijn baan en ook de maan speelt hierin een rol. De maan en de aarde houden het magnetisch veld sterk en de maan houdt de aarde in balans. Door een sterk draaiend magnetisch veld konden wij ons stevig op de aarde voelen en de werkelijkheid zien die wij zagen. De maan is haar positie ten opzichte van de aarde aan het veranderen, waardoor het magnetisch veld sterk aan het afnemen is. Dit alles heeft op vele fronten effect, met name bij het goed gronden en verbinden met de aarde alsook op onze kijk op deze werkelijkheid. Het kan zijn dat wij naast deze werkelijkheid andere werkelijkheden gaan zien.

Wat verandert in de mens?

Wij hebben allemaal een 12 strengen DNA in ons lichaam zitten, waarvan er 2 lange tijd geactiveerd waren en de andere 10 er doelloos bij zaten. Dit kon ook niet anders, want als alle 12 strengen geactiveerd zouden zijn, hadden wij dit dualiteit-spel niet hebben kunnen uit spelen om te ontdekken wie we werkelijk zijn. Het chakrasysteem was hierbij nodig, want ons bewustzijn zorgt ervoor dat er (via het chakrasysteem) energie van buiten naar binnen wordt getrokken. Het zijn als het ware ontvangststations en energieverdelers.

In het DNA zitten coderingen en bepaalde coderingen ontbraken. En juist die laatste coderingen waren net de coderingen die ervoor zorgen dat wij andere werkelijkheden kunnen zien, ermee kunnen werken en ons Zelf kunnen gaan zien voor wie we werkelijk zijn. Deze ontbrekende coderingen zijn onlangs teruggeplaatst waardoor onze 12 strengen DNA weer stap voor stap geactiveerd kunnen gaan worden. Dit gaat hand in hand met ons chakrasysteem. Niet alleen de chakra’s in ons lichaam, maar ook die zich buiten ons lichaam bevinden zullen meer open gaan staan om uiteindelijk, wanneer de tijd rijp is, helemaal open te gaan om zichzelf te gaan transmuteren. Dit alles zal gelijktijdig samenvallen met de activatie van ons Lichtlichaam. Op dat moment wordt ons chakrasysteem overbodig. Deze transmutaties zullen allereerst bij de voorlopers plaatsvinden, bij diegene die daarvoor gekozen hebben, want ook hierin hebben wij allemaal een vrije keus.

Fysieke veranderingen

Ook ons fysieke lichaam verandert, zoals onder andere onze spijsvertering die niet alles meer kan verdragen en ons centraal zenuwstelsel kan overprikkeld raken. Andere klachten kunnen zijn: moeheid, slecht slapen, af en toe wat duizeligheid en hoofdpijn. We worden steeds gevoeliger, ook kan je lichaam lichter gaan aanvoelen. Het is belangrijk dat wij onze voeding gaan veranderen en lichter gaan eten, voldoende rust nemen, veel wandelen in de natuur, je voeten op de grond voelen en liefdevol blijven voor onszelf.

Chaos

Alle veranderingen van de sterrenstelsels, de aarde en de maan en zeker ook in ons eigen energiesysteem maken dat wij onze stevigheid, onze grip, aan het verliezen zijn. En misschien zijn we nog hard bezig om alles onder controle te houden, maar dat werkt niet echt meer. Alles wat niet meer functioneert, komt los. Dit is ook goed merkbaar om ons heen. Veel oude angsten, ook van parallelle levens, komen omhoog met de bedoeling om dit onder ogen te zien en los te laten. Onze ankers vallen weg, het is chaos. Eigenlijk weten we niet meer wie we zijn en wat we moeten gaan doen. Het kan zijn dat je de zinloosheid van alles gaat voelen. Kortom je leven kan op z’n kop komen te staan.

Hoe te gronden en verbinden met de aarde

De verbinding met de aarde is anders dan voorheen en vraagt om een andere grondingstechniek. Vroeger verlegden we ons anker naar het middelpunt van de aarde of lieten we onze negativiteit via de voeten de aarde in stromen. Maar… dat werkt nu niet meer! Naar mijn idee is het de bedoeling dat wij ons op een andere manier gaan gronden en verbinden met de aarde. Je mag je verbinden met je hele lichaam en met je volledige aanwezigheid gaan centreren in je kleine bekken om dit als ankerpunt naar de aarde te gebruiken. Vanuit dit bekken kom je in verbinding met je Zelf.  Hierdoor valt het denken een stuk weg en komt je hoofd in dienst te staan van je Zelf. Zelf ervaar ik vanuit deze verbinding een enorme rust en ben ik volledig in verbinding met zowel de aarde, die helemaal om me heen is, als met andere velden.

In deze tijd waarin alles aan het veranderen is en wij onze houvast aan het verliezen zijn, is het belangrijk deze centralisatie in het bekken te pakken. Dit geeft ons immers onze stevigheid. Deze stevigheid is belangrijk want, zonder kunnen wij onszelf verliezen in al die andere werkelijkheden. Er komt voor ons een uitdaging om met de andere werkelijkheden om te kunnen gaan. Dit kan niet vanuit alleen maar logisch verstand. Maar als we werken en leven met onze diepe verbinding en intuïtie, dan zal ons verstand onze navigatie worden.

Multidimensionaal

Naast enkele fysieke ongemakken, voel ik zelf de aarde om mij heen als een gelijke in verbinding; de natuur leeft, maakt contact en is in beweging. Ik ben niet de enige die deze verandering opmerkt, we zijn echt op weg om multidimensionaal te worden. Dit lijkt misschien nog ver weg en wordt soms moeilijk, maar wanneer de tijd voor jou rijp is, ben je er klaar voor. Voor iedereen wordt gezorgd!

Anneke Costermans, Praktijk voor Healing & Bewustwording

www.zielester.nl