Alles draait om de eenvoud

Vinden we in 2021 onze vrijheid en kracht wellicht terug in de eenvoud? Corona is een metafoor en staat energetisch gezien voor het ontwikkelen van zelfbeheersing en geduld. Ook geeft het ons de gelegenheid om te leren ons beter te concentreren ofwel te focussen op het ‘ware’. We worden nu door de Corona allen min of meer gedwongen om naar binnen te keren en op zoek te gaan naar wat er nu werkelijk toe doet. Zowel voor jezelf als voor de maatschappij en de planeet als geheel!

Veel gaat er verloren. Misschien heeft het zijn tijd wel gehad? Veel mensen verliezen hun baan en zitten zonder werk. Misschien komt er wel een beter passende baan? Structuren vallen uiteen. De natuur past zich steeds verder aan, aan haar veranderende omgeving. Met alle gevolgen van dien. De zon en de maan volgen daarentegen beiden onverstoorbaar hun eigen cyclus. Dat geeft toch te denken, nietwaar!?

Is een eenvoudig leven in overeenstemming met onze natuur en de natuur als geheel misschien een oplossing voor de problemen waar we als mensheid nu wereldwijd voor staan? Is eenvoud op elk terrein een mogelijkheid voor een betere wereld voor ons, onze kinderen en een ieder die na hen komt? Eenvoud, gewoon natuurlijk. Niet meer nemen dan we nodig hebben! Dat alleen al zou een groot verschil maken. Eenvoudig menselijk.

De volgende boodschappen uit het Licht die ik heb mogen ontvangen kunnen ons allen wellicht helpen om deze huidige tijd te benutten om tot een eenvoudiger, bewuster en meer vervullend leven te komen, waar meer ruimte is voor liefde voor al wat leeft!

Houd het eenvoudig… Laat alles wat er niet wezenlijk toe doet los

Concentreer je op de liefde van de eenvoud. Je kunt maar met één ding tegelijk bezig zijn, wil je het voor de volle 100% doen. Hou het daarom eenvoudig. Vraag jezelf bij alles af, iedere keer opnieuw, of dat wat je nu doet of waar je je druk over maakt van wezenlijk belang is. Dient het je hoogste goed of behoort het tot datgene van komen en gaan? ‘Hou het eenvoudig’ blijkt één van de moeilijkste opdrachten in jullie aardse bestaan. Maar doe dit toch, voor de liefde en uit liefde voor jezelf en je medemensen. Je zult zien hoeveel meer leven er voor terugkomt. Hoeveel meer vrede en tevredenheid de eenvoud je brengt. Doe het eenvoudig!

Houd het overzichtelijk en duidelijk

Eenvoud laat ruimte voor je ware zijn. Eenvoud brengt tevredenheid en rust. Eenvoud maakt dankbaar. Eenvoud opent je voor liefde. Eenvoud opent je gezichtsveld, geeft ruimte om te fantaseren. Eenvoud helpt je te ontdekken wie je bent, waar je blij van wordt en wat je werkelijk nodig hebt. Eenvoud brengt je terug naar je natuur. Naar wie je werkelijk bent. Breng eenvoud in je leven en je leven zal je laten zien wie je bent. Breng eenvoud in je leven door eenvoudigweg je leven te leven. Eenvoudig in alle eenvoud.

Eenvoud… is alles wat genoeg is

Door eenvoud in je leven te brengen is er altijd genoeg. Het geeft je rust en overzicht. Vrede en tevredenheid met dat wat is. Eenvoud is nederigheid in een pure vorm. Alles telt en alles is even waardevol. Genoeg is genoeg. Het blije gevoel wat je krijgt door eenvoud in je leven is ware levenskunst. De eenvoud zit ook in alles wat niet zichtbaar is. De gevoelens van jezelf en van de ander. Het is zo eenvoudig. Luister ernaar, dat is genoeg. Handel ernaar, dat is genoeg. Voel je de eenvoud? Houd het voor jezelf eenvoudig en je leven zal rijker worden, liefdevoller en vredevol. Leef eenvoudig. Leef, eenvoudig!

Eenvoud is zo veel meer… meer tijd, meer liefde, meer tevredenheid, meer ruimte, meer begrip, meer vrede

Maar het allerbelangrijkste is: meer jij! Wees jezelf, houd het eenvoudig. Luister naar jezelf, je eigen hart, daar vind je de eenvoud en tegelijkertijd de meerwaarde. Houd het bij jezelf, wees jezelf, haal er niets anders bij en je zult merken dat er een wereld aan mogelijkheden open gaat als je het eenvoudig houdt. Alles gaat groeien en zal tot haar recht komen vanuit en in de eenvoud. In de eenvoud komt alles en iedereen tot haar recht. Zet maar eens één ding op tafel en je ziet het. Zo is het ook met jou!

Eenvoud geeft… rust en innerlijke vrede, maar er is meer

Eenvoud geeft genoeg van alles en is genoeg van, maar ook voor alles. Eenvoud is het volgen van de natuur, van je eigen natuur, van je eigen zijn. Zó ontstaan wonderen! Durf je over te geven aan deze mooie zuivere energie van eenvoud. Creëer wonderen in je leven door eenvoud in je leven te brengen. Eenvoud in alle aspecten van je leven. Ga dit onderzoeken. Waar kan je leven eenvoudig worden? Kijk eens hoeveel meer en nieuwe mogelijke wonderen er voor in de plaats komen. Meer vrede, rust, vrije tijd en bovenal meer eenvoud. Daardoor ontstaat meer innerlijke rust, zodat je liefde weer naar buiten kan stralen.

Houd het eenvoudig… klinkt heel gemakkelijk, maar is in deze maatschappij met zijn vele mogelijkheden en verleidingen niet zo eenvoudig

Toch is het voor jou de enige zinvolle manier om dicht bij jezelf te komen en te leren blijven. Hét meest liefdevolle wat jullie voor jezelf kunt doen om te weten wie je zelf bent, is je leven eenvoudig zo te houden dat je zelf het middelpunt bent. Wat zit in jou: haal dat naar boven. Wat beweegt jou: breng dat naar voren. Wat geeft jou vrede vreugde en voldoening: doe dat. Zo eenvoudig geef je kleur aan je leven en haal je alles eruit wat er in je zit. Zo eenvoudig is het. Nu nog doen!

Houd alles… dicht bij jezelf

Ga eenvoudig uit van jezelf, je eigen hart. Wat heb je nu eigenlijk nodig? Zo eenvoudig is het. Weet dit en wees je hier iedere keer weer bewust van. Het gaat om jou en zo om de andere jij. Iedereen is met elkaar verbonden, dus wat goed is voor jou is ook goed voor de ander. Houd het bij jezelf, zo geef je de ander ook de ruimte voor hem of haar zelf. Zo helpen jullie elkaar. Heel eenvoudig, hou het bij jezelf en dat is dus niet egoïstisch maar heel liefdevol, duidelijk en zeer eenvoudig. Ga van jezelf uit, zo help je altijd de andere jij. In wezen zijn jullie allen één. Hoe eenvoudig is dit!

Alles… zit in jullie

Ieder van jullie heeft de waarheid in zich. Je hoeft alleen maar heel stil te zijn en naar binnen te keren. Luister en hoor je eigen waarheid. Ieder van jullie is gezegend met de goddelijke vonk en daardoor verbonden met het goddelijke en met elkaar. Alle weten is voor ieder van jullie binnen handbereik. Binnenin jullie ligt alle kennis opgeslagen die voor dit leven voor jou van belang is. Keer daarom naar binnen, zoek binnen in jezelf naar ieder antwoord op iedere vraag, iedere oplossing voor welk probleem dan ook. Houd het eenvoudig en keer naar binnen.

Vertrouw op jezelf… het goddelijke in jou weet wat je doel is op aarde, weet wat waarheid is voor jou

Eenvoudiger kan het niet. Laat je niet afleiden door de wereld om je heen, blijf te allen tijde bij jezelf. Wees degene die je waarlijk bent, ga daarvoor, zo eenvoudig is het. Behoud deze eenvoud binnen in je en laat je door de buitenwereld niet van je stuk brengen. Leer van alles wat het leven je op je pad legt. Leer, haal de wijsheid uit alles wat er gebeurt, ook uit pijn, ziekte en verdriet. In alles zit een diepere wijsheid verborgen om jou te helpen en jezelf te ontdekken. Vertrouw op jezelf en op de goddelijke stem, die je in het diepst van jezelf kunt vinden in je ziel.

Lieve lezer, tot slot wil ik je vragen om even de tijd te nemen om diep vanbinnen deze kracht van eenvoud te voelen.

 

Sara Hofstede-Hiemstra

Medium-Schrijfster-Kunstenares, Auteur van het boek ‘Boodschappen uit het Licht’

www.kunstvandeeenvoud.nl