Autisme & talent

Talenten hebben een belangrijke rol wanneer we het hebben over het goede eruit halen vanuit de positieve benadering. Iemand met autisme op normaal/begaafd niveau zal zijn talenten kunnen laten zien wanneer hij zich op zijn gemak voelt. Een toestand waarbij iemand met autisme zich niet op zijn gemak zal voelen, is bij een overprikkeling. Deze kan ontstaan door een bepaald geluid, een bepaalde kleur (bijvoorbeeld rood), licht, gevoel of een geur (bijvoorbeeld een hele sterke parfumlucht). In de sociale interactie met andere mensen kan het ook misgaan, waardoor ook weer sprake kan zijn van overprikkeling. Dit kan zich dan ook weer uiten in ongepast gedrag, zoals dit wordt benoemd. Daarbij kunnen we denken aan agressiviteit, boosheid en ook apathisch of teruggetrokken gedrag. Dit is weer niet van toepassing bij elke persoon met autisme. Het kan ook maar net zo zijn dat bij een andere persoon met autisme juist geluid, waarbij te denken valt aan bijvoorbeeld muziek, rust kan geven in plaats van de overprikkeling. Zoals ook in de positieve psychologie wordt omschreven, is blijdschap en geluk het streven. Iemand met autisme kan op verschillende gebieden uitzonderlijke vaardigheden vertonen.

Zo kunnen ze uitblinken in taken waarbij visuele vaardigheid en herkenning een rol spelen (zoals bijvoorbeeld puzzels/vormen leggen, driehoeken terugvinden in een complexe figuur, een deeltje van een beeld in een groot beeld terugvinden enzovoort). Iemand met autisme kan talent hebben voor tekenen, muziek of een uitzonderlijk geheugen bezitten. Mensen met autisme denken meer visueel dan verbaal en meer logisch dan irrationeel. Ze hebben liever met concrete dan met abstracte dingen te maken. Ze kunnen uitblinken en daarbij opvallen in vakken zoals wiskunde, architectuur, tekenen, wetenschap of techniek, waarbij ze dan proberen het onderwerp dat hen boeit door en door te begrijpen. Daarbij kunnen ze ook gegevens exact in detail onthouden, doordat ze een uitzonderlijk visueel geheugen hebben. Ze kunnen zich langdurig op bepaalde taken of bepaalde onderwerpen concentreren.

Mensen met autisme kunnen positief evolueren voor zover hun leerdoelen aangepast zijn aan hun noden en mogelijkheden. Het is daarom ook van belang dat we verschillen erkennen en respecteren, en in plaats van ons te focussen op de zwakke kanten ons meer bezig te houden met de talenten. Want met een juiste benadering en de nodige hulpmiddelen zullen deze zeker te zien zijn! Op een heel jonge leeftijd zouden deze talenten al aanwezig kunnen zijn. Sommige kinderen met autisme kunnen al voor de normale leeftijd lezen of rekenen. Iemand met autisme kan een speciale interesse voor computers, de tv of dvd hebben. Deze talenten zijn echter geïsoleerde vaardigheden en bovendien zijn ze niet altijd functioneel. Mensen met autisme kunnen op een heel bijzondere manier ook uit hun hoofd zeer moeilijke en complexe beredeneringen maken. Of bijvoorbeeld namen van plaatsen of personen onthouden, terwijl deze vaardigheden niet belangrijk zijn in hun dagelijks leven. Iemand met autisme die goed is in getallen en een interesse heeft in de computer, zou bijvoorbeeld op de interne controle-afdeling van de belastingdienst kunnen werken. Een vrij geïsoleerde afdeling waarbij weinig sociaal contact aanwezig is.

Om tot een effectief en blijvend resultaat te komen vanuit de Positive Mind Methodiek is het belangrijk om tot ontdekking te komen wat de talenten en interesses zijn.

Dr. Sebiha Unal (Devrim) heeft na haar pedagogische opleiding de opleiding Klinische Psychologie gestudeerd. Na deze studie heeft ze zich verdiept en gespecialiseerd in autisme, waarop zij ook is gepromoveerd. Zelf heeft ze een kind met autisme waarover ze het boek Mama, ben ik een buitenaards wezen? heeft geschreven, met de doelstelling door middel van haar eigen verhaal het taboe rondom autisme te verbreken. In Turkije en Europa heeft en houdt zij zich bezig met diverse werkzaamheden rondom autisme zoals de oprichting van een onderwijsinstelling, onderzoek, testen en het geven van voorlichting/lezingen over autisme op normaal/begaafd niveau. Op het moment is zij vanuit haar eigen autismecentra werkzaam als docent, psycholoog en autismespecialist. Met haar eigen positieve ervaringen en onderzoeken kwam ze tot de conclusie dat een positieve benadering goed werkte bij mensen met autisme en daardoor heeft zij zich nu verdiept in de positieve psychologie en heeft daarbij haar eigen methodiek ontwikkeld waarvoor zij nu ook opleidt tot Positive Mind Autism Coach. Onderzoek heeft reeds ook de wetenschappelijke effectiviteit van de Positive Mind methodiek aangetoond. Dr. Sebiha Unal is van mening dat juist de talenten meer de aandacht zouden moeten krijgen in plaats van de minder sterke kanten. Voor meer info www.sebihaunal.com