Bewustzijnsgroei

Volgens Cees Buisman, directeur van Europees centrum voor duurzame watertechnologie Wetsus en hoogleraar biologische kringlooptechnologie, groeien we als mensheid in bewustzijn. Dat is nodig ook, gezien de milieuvervuiling en heersende ongelijkheid. Om zijn stelling te onderbouwen wijst hij onder andere op de bewustzijnsniveaus zoals onderscheiden door de Amerikaanse filosoof Ken Wilber. Hieronder zijn ze weergegeven in een grafiek. Cees Buisman licht toe: “De stadia zijn oplopend naar steeds meer bewustzijn, te beginnen bij magisch, dan mythisch, vervolgens rationeel en ten slotte existentieel. In het kort de diverse stadia geschetst: het denken in de magische cultuur was sterk egocentrisch. Alles draaide om jezelf. De wolken in de lucht volgden jou persoonlijk. Vergelijk het denken met dat van een kind. In de mythische cultuur draaide het niet meer om onszelf. Individueel konden we blijkbaar de wereld niet veranderen, daarvoor in de plaats kwam de almachtige God. In plaats van een regendans om regen af te dwingen, bidden we tot God. In de tijd van de industriële revolutie volgt een nieuwe overgang. God verdwijnt, we moeten het zelf doen. Via techniek en wetenschap. Het leven draait meer om de buitenkant, tegelijkertijd nemen de gelijkheidstendensen toe. Langzamerhand neemt tegenwoordig het existentiële denken toe. Hebzucht en afgunst zijn passé, omdat we weten dat iedereen met elkaar verbonden is. Ken Wilber schat dat momenteel zo’n 4% van de Amerikanen dit bewustzijnsstadium bereikt heeft.”

Het hele interview met Cees Buisman lees je in de juli-uitgave van ParaVisie. Koop het nummer in de winkel of bestel ‘m hier!