CORONA ALS SPIEGEL

Epidemieën houden onze samenleving een spiegel voor. Ze vertellen ons op welke manier we met elkaar en onze omgeving omgaan. Wie wij zijn en wat wij wezenlijk belangrijk vinden.

De huidige epidemie van COVID-19 laat direct zien hoe klein onze wereld geworden is. Er wordt enorm veel internationaal gereisd. Dat is ook de reden dat COVID-19 zich zo snel wereldwijd kon verspreiden. Van een in de open ruimte geslachte civetkat op een dierenmarkt in Wuhan Oost China, naar alle uithoeken van de wereld.

COVID-19 is een zoönose volgens de toonaangevende virologen, zoals professor van der Poel van de Universiteit Wageningen. Een ziekte die van dieren op mensen kan overgaan. Zij is overgegaan van vleermuizen op de civetkat. En van de civetkat op de mens. Dus zonder de mishandeling en het misbruik van de civetkat in China, geen COVID-19 epidemie.

COVID-19 is voor de grote meerderheid onschuldig. Voor zieken en ouderen echter wel bedreigend. Volgens de recente cijfers van de RIVM overlijdt in Nederland 1.4% van de mensen die besmet zijn met COVID-19. Volgens actueel bloedonderzoek door Sanquin zijn 500 duizend Nederlanders tot nu toe besmet met COVID-19, zo’n 3 procent van de bevolking. Totaal aantal overledenen aan COVID-19 op 10 mei 2020 wereldwijd: 282.687, Europa: 152.793, Nederland: 5.440 (Bron: Johns Hopkins CSSE, RIVM). Ter vergelijking: volgens de Verenigde Naties was de wereldbevolking op april 2019 ruim 7,7 miljard. Iedere dag groeit de wereldpopulatie met ongeveer 227.000 mensen. Volgens het toonaangevend medische tijdschrift The lancet sterven er jaarlijks tussen de 290.000 en de 640.000 mensen aan de gewone griep.

‘Zonder de mishandeling en het misbruik van de civetkat in China, geen COVID-19’

Het beleid van de W.H.O. en de landelijke regeringen is gericht is op externe controle van onveiligheid. Lock-down, social distancing, isolatie en zo snel mogelijk vaccineren als maar mogelijk is. In ons eigen land breiden wij daarbij tevens het aantal I.C.-bedden fors uit. Dat mag ook wel want 1200 I.C.-bedden op 17 miljoen mensen is best weinig.

Het medisch beleid bij COVID-19 leert ons dat er wordt gereageerd vanuit angst. Ondanks de feiten en cijfers. De angst heeft onze samenleving volledig in zijn greep, wordt karmisch ingeprent in onze kinderen en laat ons een grote prijs betalen. Letterlijk en figuurlijk. Het betreft de angst voor de dood. Dit heeft een verlammende werking op onze samenleving. De dood kunnen we niet controleren en blijkt een taboe (wat mij overigens in mijn werk als huisarts opvalt, is dat veel oudere mensen juist niet bang zijn voor de dood. Terwijl met name zij het zijn die risico lopen. ‘Als het je tijd is, dan ga je toch…’ en ‘Ik heb een mooi leven gehad, ik heb er vrede mee als ik zou sterven…’ hoor je redelijk vaak als een bejaardentehuis bezoekt).

‘Angst wordt karmisch ingeprent in onze kinderen

Het ironische van de zaak is dat de kwetsbare ouderen, die wij dus eigenlijk aan alle kanten zouden mogen steunen en beschermen, juist relatief weinig zorg krijgen. Weggestopt in armlastige verzorgingstehuizen ontbeert het hen over het algemeen altijd al aan genoeg verzorgenden, zinvolle afgestemde dagbesteding, goede voeding en aandacht. En door de isolatie neemt dat alleen maar toe.

Controle en veiligheid wordt nu gevonden in de snelle ontwikkeling van een vaccin. Dit zou de bescherming moeten bieden die wij nu zo missen. Onze regering geeft dan ook aan dat er pas weer grote evenementen met veel bezoekers plaats kunnen vinden als er een vaccin is. Dit vaccin zal wereldwijd gebruikt gaan worden. De farmaceutische industrie, vooral gedreven door financieel gewin vanuit de huidige door onze regeringen gesteunde markteconomie in de zorg, ruikt zijn kansen. Alertheid is hierbij wel geboden. Ik heb op zich niets tegen vaccins, als ze adequaat en bewezen veilig zijn (zoals bij tetanus en polio). De laatste jaren gebeurt het echter ook dat vaccins gebruikt worden die onzinnig zijn en niet veilig. Zoals bijvoorbeeld bij de Mexicaanse griep. Deze vaccins veroorzaakten in sommige gevallen narcolepsie. Dientengevolge betaalt de Nederlandse regering een schadevergoeding aan de betrokkenen.

De media blijken bij deze maatschappelijke crisis ondertussen vooral uit op sensationele verhalen. Continu worden wij bestookt met sensationele angstaanjagende berichten, zonder verdiepend onderzoek naar de wezenlijke achtergrond en nuchtere gegevens.

De coronacrisis spiegelt ons dat wij het leven niet kunnen controleren. Dat wij niet de baas zijn. Een lock-down (what’s in a name…) schiet zijn doel voorbij. Er wordt angst gezaaid en gesplitst. De controle van de buitenwereld komt in de plaats van verbinding met een veiligheid in onszelf. In de verbinding met de Zielskracht in onszelf, zit onze ware bescherming. Wij maken deel uit van een geheel dat veel groter is dan wij. Waarvan alles met alles verbonden is en waarvan wij deel uitmaken. COVID-19 confronteert ons met onze sterfelijkheid. Met de cyclus van het leven. Het vraagt ons onszelf hierop te bezinnen. De dood maakt deel uit van het leven en zal ons allemaal overkomen. Wat betekent de dood? Welke bewustzijnsgroei vraagt het?

‘In de verbinding met de Zielskracht in onszelf, zit onze ware bescherming

In ons huidige leven zijn we vaak veel tijd kwijt met werken en overleven en is er nauwelijks tijd en kans voor bewustwording van onze ware aard. De ware crisis die COVID-19 ons spiegelt is de crisis ten aanzien van ons mens- en wereldbeeld. Hoe zien wij onszelf en in wat voor wereld willen wij leven?

In de oude Egyptische teksten van Thot, of Hermes Trismegistus, wordt voorspeld dat er ooit een tijd zal komen dat de diepe wijsheid die in het oude Egypte nog zo gewoon was, volledig verloren zal zijn gegaan. Gelukkig zal er na lange tijd wel weer het moment aanbreken dat mensen op zoek zullen gaan naar deze wijsheid van de onsterfelijke innerlijke Ziel. De huidige crisis herinnert hieraan.

‘De mensen zullen levensmoe zijn, en niet langer verwonderd kunnen kijken naar het universum. Spiritualiteit zal met de ondergang worden bedreigd, en de wereld niet meer worden bemind, als het onvergankelijke werk van Atum. De zuiveren zullen als gestoorden worden gezien, en de kennis van de onsterfelijke Ziel worden bespot en ontkend. Vandaar dat ik, Hermes Trismegistus, de Goddelijke geheimen heb opgeschreven, in heilige hiërogliefen op stenen platen. Deze heb ik verborgen voor een toekomstige wereld, voor het moment dat deze onze heilige wijsheid weer zal zoeken…’

(De Hermetische teksten uit Nag Hammadi, Asclepius)

*********

 

Richard Hoofs, spiritueel coach, huisarts en acupuncturist is auteur van: Heelmeesters. www.obeliskboeken.nl
Workshop: ‘De veer van Maat en de wijsheid van het hart’, 29 t/m 31 mei 2020. Richard Hoofs en Sarah Noordhoek www.medischepraktijkmondesir.nl & medischepraktijkmondesir@live.nl