CORONA: Maat houden

Een Disturbance of The Force. Dat is waar wij allen nu mee te maken hebben. Het coronavirus zorgt voor een forse griepgolf en bij velen erg grote angst. Lege straten, gesloten grenzen: COVID-19 werkt door op meerdere niveaus. Wereldwijd wordt opgeroepen tot de oude regels van rust, reinheid en regelmaat. Handen wassen en vermijden van direct contact werken ter preventie. Infectie en snelle verspreiding wordt ermee voorkomen en de ouderen en zwakkeren worden ermee beschermd. Bedrijven, winkels, restaurants en scholen sluiten. Er wordt voornamelijk nog thuis gewerkt. Een complete maatschappij komt tot stilstand. De ratrace tot rust. En in deze stilstand liggen de kansen bij deze crisis. Het geeft ons de kans om weer in verbinding te komen met wat wezenlijk belangrijk is voor ons.

‘In deze stilstand liggen de kansen bij deze crisis’

COVID-19 is een zoönose, een ziekte die van dieren op mensen kan overgaan. De oorspronkelijke drager van het coronavirus is een vleermuis. Door bijten of via ontlasting heeft deze het virus doorgegeven aan een gastdier. Dit is waarschijnlijk de civetkat, net als bij SARS 2003. De overdracht naar mensen is ontstaan nadat deze kat in de jungle werd gevangen en zonder hygiënemaatregelen is geslacht op een dierenmarkt in China. Het virus komt hierbij vrij met bloed of ontlasting. De mensen op de markt werden geïnfecteerd en zorgden voor de verspreiding. Doordat het virus nieuw is en mensen er nog geen weerstand tegen hebben, kan het snel om zich heen grijpen. Wim van der Poel, Professor Zoonotic Viruses, van de Universiteit Wageningen heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de herkomst van COVID-19 en meent dat het essentieel is dat de dierenmarkten in China, zoals ze nu zijn, verdwijnen. Verder is met name basishygiëne als veelvuldig handen wassen en vermijding van onnodige aanrakingen van belang om de epidemie er onder te krijgen.

Onze moderne westerse samenleving is vooral gericht op onderwerping van de kosmos en de natuur. Wij realiseren ons niet meer dat wij zelf natuur zijn en wij lichten de verschillende aspecten van het leven uit hun context. Dat is niet altijd zo geweest. De mensen in het oude Egypte, bakermat van onze beschaving, leefden in harmonie met de kosmos. In afstemming op Maat; de godin van de kosmische ordening. Hun uitgangspunt was steeds: ‘Alles is Eén en de Ene is alles.’ Volgens deze oude opvattingen ontstaat een epidemie als mensen de juiste relatie met het leven verbroken hebben. Het is een teken van het leven, dat verandering nodig is om de juiste verbinding te herstellen.

‘Wij realiseren ons niet meer dat wij zelf natuur zijn’

De Egyptische beschaving kon duizenden jaren onafgebroken bestaan. De eenheid van de kosmos was het collectieve uitgangspunt. Dit zorgde voor een harmonieuze samenleving. Universele kosmische wetten en kennis lagen ten grondslag aan de inrichting van de Egyptische maatschappij. Men was zich bewust van het cyclische patroon en ritme van de natuur en leefde hier ook naar. Steeds weer volgt de natuur hetzelfde ritme van geboorte, groei, ouderdom, dood en wedergeboorte. Na de winter komt steeds de lente, en ook na de dood komt er een nieuw begin… In de dood is nieuw leven altijd weer latent aanwezig. Ieder jaar weer betekent de wedergeboorte van de gewassen een nieuw begin van het leven.

In onze huidige, erg snelle samenleving zijn we min of meer los komen te staan van het natuurlijke ritme van de kosmos. We laten ons in een ongezond hoog tempo opjagen en verliezen de verbinding. We hebben niet eens meer in de gaten dat ons natuurlijke bioritme van ons vraagt om in verbinding te blijven met het ritme van de kosmos. Dat wij gebaat zijn bij een veel rustiger tempo waarin wij kunnen luisteren naar de ritmes van de kosmos en de aarde. Dat wij ziek worden als we dit niet doen. In de Egyptische cultuur had men de intentie om te leven volgens Maät. Wat dit concreet betekent staat in detail beschreven in de ‘Ontkennende biecht volgens Maät’. Dit is een tekst uit de oudste bekende geschriften in hiërogliefen: ‘De Piramideteksten’. De ‘ontkennende biecht’ lijkt duidelijk op de tien geboden uit de Bijbel. Het betreft 42 ethische voorwaarden voor de overledene zodat op de Dag des Oordeels zijn hart even licht is als de veer van Maät. De ‘Piramidetekst’ waarin de biecht staat heet ‘Reu Nu Pert Em Hru’: ‘Het boek van overdag verschijnen’. Dit boek is ook bekend als ‘Het Egyptische Dodenboek’. Maar eigenlijk klopt die naam dus niet.

We laten ons in een ongezond hoog tempo opjagen en verliezen de verbinding’

In de ontkennende biecht verklaart de ziel van de overledene tijdens zijn leven niet te hebben gelogen, niet te hebben gestolen, niet te hebben gemoord, niemand te hebben bedrogen, geen dieren mishandeld te hebben, geen overspel te hebben gepleegd, niet aan milieuverontreiniging te hebben gedaan en niet de neteroe (de goddelijke krachten die in het universum werkzaam zijn) te hebben misbruikt of vervloekt. De ziel van de overledene verklaart ook dat hij nooit gestopt is om in zijn leven van alle mensen, dieren en andere dingen in de kosmos te houden. Het is deze ‘ware’ levenshouding die een ziel een plaats tussen de sterren aan de hemel bezorgt. De levenshouding volgens Maät is tijdloos. Het is het antwoord op alle milieu- en vredescrisissen in de wereld. Maät is onze gids op de weg terug, naar de Bron. Niet alleen ethisch, ook praktisch.

‘Maät is onze gids op de weg terug, naar de Bron‘  

Iedere handeling, hoe klein ook, als de vleugelslag van een vlinder in het Oosten, kan een orkaan in gang zetten in het Westen. Alles is Eén en de Ene is alles. De huidige Coronacrisis laat dit duidelijk zien. Het laat ons ook zien dat de vervuiling van de natuur snel kan afnemen als wij het tempo van onze maatschappij een beetje tot rust laten komen. Zoals de dolfijnen in Venetië ons laten zien. Het laat ons ook zien dat wij allen volledig met elkaar verbonden zijn. En dat kan ten goede van ons zijn, maar ook ten kwade. Als we kunnen accepteren waar we nu staan en ons niet laten ondermijnen door verlammende angst maar kunnen gaan luisteren naar onze verbinding met Maät, vanuit de innerlijke Ziel in ons hart, is het mogelijk om het Licht in ons weer te laten toenemen en stralen, en zo weer helder krijgen wat de juiste weg is om te gaan. Dan kunnen wij weer recht doen aan onszelf. Om weer vanuit verbinding te leven en tot het besef te komen dat wij onderdeel uitmaken van een geheel dat meer is dan de som der delen.

“Carpe Diem”

We are all children under the same sun. Wherever we come from, whatever we have done. Every morning the sun greets us with its warm light, and shows us the beauty we treasure inside. Lightens our spirit, our path for the day, shows us wat can be, when we choose our way. It is your choice to bring this light within, to warm your heart, where it all begins. Through your intensions, your words, your actions of this day, the light of the sun can find its way. A warm heart grounded in this grace, overcomes all differences, color or race. For the essence of light were it all begun, is that in our heart, we are all children under the same sun.

Gedicht van Sarah Noordhoek (copyright)

 

*********

 

Richard Hoofs, spiritueel coach, huisarts en acupuncturist is auteur van: Heelmeesters. www.obeliskboeken.nl
Workshop: ‘De veer van Maat en de wijsheid van het hart’, 29 t/m 31 mei 2020. Richard Hoofs en Sarah Noordhoek www.medischepraktijkmondesir.nl & medischepraktijkmondesir@live.nl