De Droomvisie van…

De DroomVisie van homeopaten: een bijdrage leveren aan het zorgstelsel in Nederland door het opleiden van professionele therapeuten.

Door Fanny van der Horst van de Lichtkracht Academie.

~~~

Om ons heen zijn er zoveel mensen bezig hun droom te verwezenlijken. Wie zijn zij en hoe maken ze hun droom waar? In deze rubriek stelt ParaVisie Magazine Paul Albers en Sada Landers aan je voor, twee bevlogen docenten homeopathie aan de Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen in Arnhem. Hun droom is een wereld waarin mensen op een niet-gemedicaliseerde manier naar hun lichaam kijken en snappen dat lichamelijke klachten voortkomen uit een onbalans. In hun lessen delen ze met de studenten van de HVNA al hun kennis op het gebied van holistische geneeswijzen en homeopathie. Via het opleiden van studenten brengen ze het bewustzijn dat ‘gezond zijn’ pas bereikt is als al het lijden verdwenen is uit iemands systeem. De afgestudeerden dragen dit weer over op hun cliënten en hopelijk – dat is de droom – verandert de maatschappij daarmee in haar geheel. Lees over waar ze nu staan en hoe ze die droom tot realiteit willen maken.

Wie ben je?

Paul: “Ik ben al 30 jaar homeopaat en docent. Ik zie dagelijks in mijn praktijk wat holistische geneeskunde aan mensen brengt: hun gezondheid en welbevinden gaat enorm vooruit. Dat geeft mij veel voldoening. Het overbrengen van kennis is mijn passie, wat ik al vele jaren doe aan de HVNA. Mijn missie is om de geneeskunde weer inzichtelijk en weldadig te maken. Ik ben begonnen aan de universiteit via de studie geneeskunde. Daarna volgde de natuurgeneeskundige academie, stage bij een homeopaat, bij een antroposofisch arts tot in India, waar ik werkte in homeopathische klinieken in Mumbai en Jaipur. De schrijnende nood die daar op straat zichtbaar is, heeft me laten zien welke verlichting mogelijk is, inclusief duurzaam genezen.”

Sada: “Ik werk net als Paul als docent aan de HVNA – een instituut dat sinds 1983 klassiek homeopaten en natuurgeneeskundigen opleidt. Onze collega’s zijn net als wij enthousiaste en gedreven vakmensen, met hart en ziel met het vak verbonden. Inmiddels ben ik alweer 15 jaar werkzaam in mijn praktijk in Arnhem. Naast het behandelen van ‘gewone’ ziektes heeft het begeleiden van pre- en postnatale problematiek mijn passie. Na mijn afstuderen werd mijn passie voor homeopathie nog meer versterkt tijdens een klinische training in India, die ik na de studie volgde. Daar zag ik wat homeopathie allemaal kan bereiken, niet alleen bij chronische maar ook bij hevige acute problematiek. De overtuigende en snelle resultaten hebben een diepe indruk op mij gemaakt – precies dat wil ik ook in mijn praktijk. En in de opleiding studenten aanbieden.”

Hoe is je droom ontstaan?

Paul: “Zoals bij de meeste jonge mensen met een interesse in mensen en hun lijden was de reguliere weg de vanzelfsprekende ingang tot de geneeskunde. Inzicht is het eerste waar je naar op zoek gaat. De studie gaf me niet altijd direct de antwoorden op mijn vragen destijds:

Hoe kun je iets verbeteren in het leven van mensen die het moeilijk hebben?

Waardoor worden mensen ziek?

Waar ligt de bron van genezing?

Wat kan ik doen in dit genezingsproces?

Ik had de behoefte om mijn blik te verruimen, al snel bleek mijn eerste beroepskeuze voort te komen uit een kokervisie. Je kon mij maar zelden enthousiast achter een microscoop preparaten zien bestuderen. De universiteit trok me naar theorie en abstracties terwijl juist verschillende artsen en therapeuten delen van het beroep lieten zien die me motiveerden: warme belangstelling in een gesprek, aandachtig planten bestuderen in hun biotoop, onverhuld enthousiasme over de bouw van het menselijk lichaam, zelfs fascinatie voor een bijzonder abces, een wijs en origineel advies op de achtergrond, maar ook zonder aarzelen en trefzeker ingrijpen als dat nodig was.

Al deze aspecten van het therapeutschap raakten me diep. Geneeskunde zou eigenlijk geen studie moeten zijn maar het innerlijk ontwikkelen van een manier van leven. Indertijd liet je studie je alle ruimte tot het volgen van zelfgekozen seminars en de gelegenheid om ergens over de schutting gaan kijken. Dat heb ik met plezier gedaan. Er bleek veel gevarieerde en vaak diepgaande literatuur voor handen. Ongekende mogelijkheden lieten zich zien. En aanvankelijk waren voor mij de therapeuten de toetssteen of de idealen ook realiseerbaar waren. Het therapeutschap werd de stip op de horizon.”

Was de weg daarna duidelijk, of waren er nog lastige keuzes te maken?

Paul: “De weg zelf was niet vanzelfsprekend. Tijdens mijn studie medicijnen kwam ik innerlijk in een spagaat terecht. Ik wilde namelijk mensen werkelijk genezen en in weer hun kracht zetten. Mijn intenties waren duidelijk: ik wilde die weg naar het ware therapeutschap. Maar hoe moest ik dat vormgeven binnen het beroep van arts? Wat moest ik voorrang geven binnen mijn studie? En welke concessies moest ik doen? Wat zou ik als mijn houvast kiezen? Moet ik gaan voor brede maatschappelijke herkenbaarheid in mijn beroepsleven of mocht ik mijn eigen zoektocht volgen? Moest ik veel weten, of moest ik leren kunnen?

Uiteindelijk koos ik steeds voor wat effectief bleek in de praktijk. De homeopathische geneeskunde behandelt vanuit een holistisch mensbeeld en de behandelingen konden proefondervindelijk worden onderbouwd. Verrijkende ervaringen bleven komen. Het werd me duidelijk dat niet het regulier arts-zijn mijn levensweg moest zijn. Ik koos voor een praktijk als klassiek homeopaat. Vanaf het moment van deze beslissing had ik mijn spoor gevonden en waren ook de beren op mijn weg verdwenen!”

Wat waren je eerste stappen en waar sta je nu?

Paul: “Mijn eerste stappen waren om de aanwijzingen van mijn homeopathische leermeesters, die vaak niet hetzelfde waren als ik op de universiteit had geleerd, ook in mijn praktijk toe te passen. Ik heb aanvankelijk heel wat angstzweet verloren door op goede gronden te blijven observeren en nog niet in te grijpen bij de behandeling van een kleuter met hoge koorts. Alleen de ervaring van succesvolle behandelingen heeft me zeker gemaakt. Ik voel veel verantwoordelijkheid voor elke patiënt die bij mij komt. Het resultaat van de behandeling moet op elk levensgebied merkbaar zijn: het psychisch welbevinden moet duidelijk verbeteren, de algemene fitheid en lichamelijke energie moet toenemen. Dit zijn mijn criteria voor ieder voorschrift.”

Sada: “Op de HVNA hebben we een uniek therapeutisch trainingstraject. We willen studenten niet alleen opleiden in hun vakkennis, maar ook tot therapeut: iemand die de juiste therapie aanreikt, maar er ook als persoon is voor de patiënt. Op deze manier kunnen ook ernstige klachten zachtzinnig, met aandacht behandeld én genezen worden.”

Wat is je droom?

Paul: “Ik hoop dat homeopathie in de toekomst een centrale plek in de zorg inneemt. In mijn droom zijn homeopaten en natuurgeneeskundigen all-round aanwezig in curatieve, palliatieve en preventieve geneeskunde en zo tillen we de volksgezondheid naar een hoger niveau. Op onze school doen we er alles aan om de studenten daarvoor op te leiden: we willen niet alleen kennis aanleveren, maar studenten persoonlijke inzichten te laten uitbouwen tot waar therapeutschap. De basis wordt grondig gelegd.”

Sada: Ik wil geneeskunde weer humaner maken. Er lijkt een soort tweedeling ontstaan te zijn de afgelopen decennia: enerzijds is er de reguliere medische zorg, met veel analytische kennis, technieken en vaardigheden, die steeds afstandelijker en abstracter wordt. Het lijkt alsof de mens achter de klacht steeds minder zichtbaar is. Aan de andere kant wordt het aanbod aan alternatieve therapieën steeds groter. Op zich heel waardevol, maar lang niet altijd zijn de beoefenaars voldoende opgeleid op het medische- en therapeutische vlak. Ik leid samen met mijn collega’s studenten op die zowel gedegen therapeutische kwaliteiten en vaardigheden hebben als ook regulier medisch onderlegd zijn. Deze afgestudeerden kunnen dan weer bijdragen aan het hogere doel: de gezondheidszorg verbeteren en mensen op natuurlijke manier genezen.”

Hoe ziet de realisatie van je droom eruit?

Paul: “Ik zie een therapeuticum, waar aan de HVNA opgeleide therapeuten samen een kliniek runnen die bekend is in het hele land. Een toevluchtsoort voor mensen is die van hun klachten af willen én daadwerkelijk beter willen worden. Mensen die weer in zichzelf de bron leren vinden van waaruit ze hun gezondheid kunnen behartigen. De homeopaten en natuurgeneeskundigen die het werk doen zijn niet slechts professionals die herkenbaar zijn aan hun opleiding en kennis. Het zijn mensen die de belichaming van het ideaal zijn geworden. Het humane komt in een verhoogde vorm in ieder tot uitdrukking. Alle opleiding en training staat hier om heen.”

Sada: “Naast ruimte voor alle klachten is er ook aandacht voor het gezonde deel van de mens, om vanuit dat stuk iemand te ondersteunen nog gezonder en evenwichtiger te worden. Homeopathie en natuurgeneeskunde zijn bekende behandelmethoden. Er worden lezingen gegeven, die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Hiernaast bieden we als opleidingsinstituut scholingen aan voor andere gezondheidswerkers, om zo tot een optimale kwaliteit van gezondheidszorg in Nederland bij te dragen.”

Voor wie doe je het, voor welke mensen?

Paul: “Een homeopaat en natuurgeneeskundige zien de mens in zijn geheel. Het doel is altijd iemands algehele gezondheidstoestand te verbeteren. Of dat nou fysiek, mentaal of emotioneel is. In die zin doen we het voor zowel onze studenten als voor alle mensen die genezing zoeken of gezonder willen worden. Als docent aan de opleiding zijn onze studenten de eerste groep die we bereiken, evenals onze eigen patiënten.”

Hoe kunnen lezers van ParaVise bijdragen aan de realisatie van jullie droom?

Paul & Sada: “We zoeken bijdragen en ondersteuning van iedereen die het neerzetten van een opleiding met dit ideaal een warm hart toedraagt. Heel concreet zijn we op zoek naar:

Iemand voor PR, administratieve en/ of bestuurlijke taken

Gedoneerde advertentierubrieken

Interviews in (online) magazines

Het vrij beschikbaar stellen van ruimte waar we onze lessen of kunnen geven

Iemand die professionele video’s maakt over onze droom en de opleiding.

We hopen dat in alle facetten van de opleiding, door iedereen heen, het ideaal gaat spreken en dit in alle aspecten van ons werk ons draagt en verbindt.

De eerstvolgende Open Dag is op 15 juni: iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. De daaropvolgende open dagen staan vermeld op onze website. Voor geïnteresseerden in de opleiding is er op 22 en 29 juni een oriëntatie-cursus.”

~~~

Mensen die willen bijdragen aan de droom van Paul en Sada en collega’s kunnen contact opnemen met de HVNA: info@hvna-opleidingen.nlwww.hvna-opleidingen.nl, tel: 026-3231182