De energie van Augustus

De energie van de maand augustus zet ons aan om bepaalde gevoelens, die al binnenin ons aan het werk waren, naar boven te halen. Mede door de energie van de vorige maand juli wordt het voor jezelf steeds duidelijker dat er bepaalde zaken dienen te veranderen. Je wordt je spiritueel bewuster en dat geeft je vanbinnen een zetje om ook echt veranderingen door te voeren. Deze energie is dusdanig krachtig dat er van alles naar boven wordt gehaald. Je gaat je verleden door liefhebbende ogen bekijken en wordt je er bewust van dat door acceptatie en vergeving je een stuk verder komt dan door te blijven hangen in bepaalde situaties en/of zaken die je vooruitgang belemmeren. Er komt helderheid, alsof je wakker wordt geschud!

Ook helpt deze maandenergie je om talenten, die je in het verleden had genegeerd of waar je gewoonweg geen aandacht aan had besteed omdat de dagelijkse gang van zaken je helemaal opslokte, weer naar boven te halen. Alsof er een soort van nieuw leven in wordt geblazen. De helderheid geeft je daardoor ook handvaten hoe te gaan handelen. Het wordt best wel een heftige maand voor sommigen onder ons en zeker voor diegenen die zich al meer spiritueel ontwikkeld hebben. Bij hen zullen veranderingen in een versneld tempo gaan plaatsvinden. Het is hierbij wel van belang om goed geaard te blijven en op je ademhaling te letten. De adem verbindt je lichaam met je geest en brengt daardoor een zekere rust van waaruit je bewuster en kalmer veranderingen kunt doorvoeren of ondergaan. Want dat zal er ook zeker gaan gebeuren: bepaalde veranderingen zullen hoe dan ook gaan plaatsvinden om ruimte te maken voor hetgeen beter bij jou past op dit moment. De stappen die je nu zet hebben ingrijpende consequenties, misschien wel meer dan je ooit zult weten.

‘De energie van augustus kan een bevrijdende invloed op ons hebben’

Wees daarom eerlijk tegen jezelf en vertrouw erop dat wat je weet waar is en werk doelbewust aan je ontwikkeling, zodat je niet blijft hangen in oude situaties. Belangrijk is het ook om naar je intuïtie te luisteren. Het Universum zendt signalen uit naar ons allen in de vorm van flitsen van inspiratie die ons vanuit een innerlijk weten aanzetten tot actie. Het is zeer goed mogelijk dat je daardoor dingen in een geheel nieuw licht gaat zien en oordelen over zowel jezelf als over anderen kunt loslaten. Al met al kan de energie van augustus een bevrijdende invloed op ons allen hebben.

De edelsteen Ametrien past heel goed bij de energie van augustus. Deze edelsteen met haar gouden en violette kleur wekt gevoelens en creatieve impulsen op, en draagt daardoor bij aan geestelijke en spirituele groei. Emotionele opstoppingen en vastgelopen denken lossen zich met mildheid op en de verbondenheid met de goddelijke wereld en het universum wordt bewuster. Een fijne steen om ten tijde van je overdenkingen heerlijk in handen te houden. Je zult ervaren dat de steen je helpt de bevrijding te vinden die voor jou zo van belang is.

Speciaal voor de lezers van deze rubriek heb ik de volgende boodschap doorgekregen: om veranderingen door te kunnen voeren zowel op een innerlijk als ook op een uiterlijk niveau, is het van belang dat we eerst alle rommel opruimen die ons ervan weerhoudt om ons te ontwikkelen. Daarbij laten ze me zien dat het zwerfafval ons ervan weerhoudt om vanuit de aarde nieuwe impulsen te ontvangen. De aarde vraagt ons haar te helpen door het zwerfafval op te ruimen. Dus zie je een blikje of wat dan ook op straat liggen, ruim het alstublieft uit respect op zodat ook Moeder Aarde mee kan gaan in de vernieuwing en wij weer met liefde voor het leven kunnen aarden in het hier en nu!

Sara Hofstede-Hiemstra
Medium-Counselor-Healer
Auteur van het boek Boodschappen uit het Licht
www.mediumsara.nl