De energie van September

De energie van september maakt ons bewust van het feit dat we hard hebben gewerkt, ook aan onze zelfontwikkeling. We zijn op een punt aanbeland waar we kunnen gaan genieten van hetgeen er is bereikt. Dit is voor eenieder van ons uiteraard op verschillend gebied.

We worden als het ware deze maand uitgenodigd om ons leven eens goed onder de loep te nemen. Om onze zegeningen te tellen en vooral te kijken naar dat wat we hebben bereikt. Alle kennis die je gaandeweg hebt opgedaan in je leven, heeft je bewuster gemaakt van je eigen kracht. Maar je bent je ook meer bewust geworden van de invloed van het universum. Deze manier van kijken zal ons nu de kans geven om te gaan genieten van de dagelijkse dingen. Je mag nu je prachtige ziel die je bent eren en de essentiële rol die je speelt in het leven accepteren. De energie biedt je als het ware een nieuw begin.

Ook zal de energie van september ons helpen om het evenwicht tussen verstand en intuïtie te versterken. De energie spoort ons dus duidelijk aan om te gaan genieten, ons hart te volgen en ons verstand te gebruiken. Vier deze maand hoe ver je al bent gekomen op jouw levenspad. Vergeet daarbij niet dat alles precies is gegaan en nu is zoals het dient te zijn, gezien vanuit een spiritueel perspectief. Wees dan ook gelukkig met wat er nu is. Want geluk is houden van dat wat je al hebt… En van daaruit kun je elke richting kiezen die je wilt. Een werkelijk nieuwe start!

‘Geluk is houden van dat wat je al hebt’

De Watermeloen-toermalijn is deze maand de edelsteen die je gebruiken kunt. Deze roze-groene steen zal je liefdevol ondersteunen in deze fase van je leven. De krachtige edelsteen brengt het mannelijke en het vrouwelijke, de actieve en de intuïtieve krachten in ons, in harmonie. De Watermeloen-toermalijn maakt het verstand helder en geeft ons daarnaast openheid en rust. Ze versterkt de verbinding met ons hogere zelf en helpt ons zodoende meester te zijn over ons leven. Dit is een fijne edelsteen om mee te werken. Ik adviseer je om een trommelsteen Watermeloen-toermalijn gedurende deze maand bij je te dragen in je linker broekzak. Houd de edelsteen gedurende de dag af en toe even in je handen en voel de warme ondersteuning die de steen je geeft.

Voor de lezers van deze rubriek heb ik een kaart getrokken uit de Healing kaarten van Caroline Myss en deze vertelt ons: ‘Het leven is een cirkelgang van kindsheid naar kindsheid.’ Van kindsheid naar kindsheid betekent een spiraal van steeds weer nieuwe beginnetjes. Relaties beginnen elke dag opnieuw. Schenk deze maand daarom elke dag aandacht aan het vernieuwen van een relatie. Begin een nieuwe spiraal van leven binnen het leven dat je al met anderen deelt. Naar mijn gevoel een mooie boodschap (over het idee dat de tijd cyclisch van aard is), die aansluit bij de energie van september!

Sara Hofstede-Hiemstra
Medium-Counselor-Healer
Auteur van het boek Boodschappen uit het Licht
www.mediumsara.nl