De energie van mei

De energie vraagt van ons om ons deze maand meer op onszelf te richten en om meer naar binnen te keren in onze gevoelswereld. Maar ook letterlijk om je terug te trekken van de buitenwereld. Deze energie speelt zoals gewoonlijk in op wat er gaande is in de wereld. Het is nu ook nog eens duidelijk zichtbaar voor iedereen. Alles komt een beetje tot stilstand of vertraagt en dwingt ons bijna om tijd te nemen om zaken te overdenken, maar vooral ook om te voelen over wat er gebeurt.

Het is ook een innerlijke zoektocht naar de waarheden die niet alleen voor jou spelen, maar die indirect ook betrekking hebben op al het leven om ons heen. Je leert jezelf hierdoor veel beter kennen, je krijgt meer zelfkennis en daardoor weet je weer waar je kracht ligt. Het biedt je tevens de mogelijkheid om antwoorden te vinden op persoonlijke vragen. Immers: alle antwoorden bevinden zich in onszelf.

‘Deze energie speelt zoals gewoonlijk in op wat er gaande is in de wereld’

Het is goed om je te realiseren dat je ziel deze terugtrekking of afzondering verwelkomt. Rust en overdenking hebben de prioriteit om de geest stil te maken, te mediteren, te reflecteren, te her-evalueren en de wijsheid en antwoorden in de diepste ziel van je zijn te ontdekken. Als we bewuster worden van onze ziel en ons hart, versterken we de band met de goddelijke bron en zijn we in staat ons onze ware perfectie weer te herinneren. Ook de ware perfectie van het leven en de natuur. Hiervoor vraagt deze maandenergie om je ziel halverwege tegemoet te treden en tijd te nemen om samen te zijn met je ziel en ook om de kracht van de geest de kans te geven je een nieuwe impuls met levenskracht en vitaliteit te geven. Het is een kostbare tijd waarin we ons nu met z’n allen bevinden. Geef gehoor aan je ziel en aan de ziel van de wereld.

Zoek voor deze maand een mooie foto van Edelweiss op, bijvoorbeeld op je computer of misschien heb je wel een boek of tijdschrift waar de Edelweiss in staat. Dit prachtige energetisch geladen bloemetje helpt ons sterk te zijn gedurende deze maandenergie. Kijk en voel ook goed hoe de energie van deze bloem bij je binnenkomt. Haar kracht is bijzonder, vooral als je haar in je aura heen en weer beweegt. Dit kan ook met de foto. Bestudeer ook hoe ze eruit ziet en ontdek hoe het bloemenhart eigenlijk uit meerdere hartjes bestaat. Hoe symbolisch wil je het hebben?! Geniet en voel je kracht toenemen. De natuur laat ons nooit in de steek en zal ons altijd ondersteuning bieden.

De lezers van deze onlinerubriek wil ik graag de volgende affirmatie meegeven: “Ik doe als een bloem die omhoog kijkt om niet haar schaduw, maar het licht te zien.”

 

Sara Hofstede-Hiemstra
Medium-Counselor-Healer
Auteur van het boek Boodschappen uit het Licht
www.mediumsara.nlĀ