De profeet Lorber

In de januari-uitgave van ParaVisie Magazine een ruim artikel over de voorspellingen of profetieën van de Oostenrijkse mysticus Jakob Lorber voor de komende jaren. Een deel ervan is overduidelijk aan het uitkomen, een ander deel kan nog moeilijk bevestigd worden omdat ze immers in de (nabije) toekomst liggen. Maar voor de betrouwbaarheid van het werk van Lorber pleit, dat veel van de in zijn geschriften opgenomen voorzeggingen inmiddels ontegenzeggelijk uitgekomen zijn. Een paar voorbeelden.

  • ‘Ik zeg u dat mensen zullen spreken als met de tong van de bliksem van het ene einde der wereld naar het andere…’ (Grote Johannes Evangelie, deel 5). Tegenwoordig is een wereld zonder (mobiele) telefoons en de sociale media ondenkbaar. Alles en iedereen staat zo’n beetje permanent met elkaar in verbinding dankzij elektriciteit (‘tong van de bliksem’). Maar hoe kon iemand dat in 1860 weten?
  • ‘…En zij zullen in de lucht rondvliegen gelijk vogels, ver over zeeën en landen’ (Grote Johannes Evangelie, deel 5). Ook al heel gewoon tegenwoordig, maar in Lorbers tijd nog slechts fantasie: vliegtuigen!
  • In de tijd van Jakob Lorber (1800-1864) had de katholieke kerk nog een zeer grote greep op de wereldse en wetenschappelijke samenleving. Maar tegen de toen heersende kerkelijke opvattingen in schreef hij dat de ontwikkeling van de aarde vele miljarden jaren heeft geduurd (in plaats van de traditionele 6000 jaar).
  • Jakob Lorber schrijft in zijn boeken dat het universum uit miljarden Melkwegen bestaat. En dat er sterren zijn die vele miljoenen malen groter zijn dan onze zon. Een zeer vooruitstrevende kijk op het universum, die inmiddels door harde wetenschappelijke feiten bevestigd is.

Alles over Jakob Lorber en zijn werk op www.lorber.nl