Drakenkracht!

In de nieuwe ParaVisie Magazine een uitgebreid interview met Fanny van der Horst over het werken met drakenkracht. Om met dergelijk intense wezens te kunnen werken, moet je stevig in je schoenen staan. Doe daarom altijd eerst een aardester-activatie. Hier een voorbeeld:

Ben je d’r helemaal klaar voor? Dan roep je ze bijvoorbeeld op de volgende manier aan:

Creëer een drakenaanroeping 

Als je de draken wilt uitnodigen, kun je daarvoor ook een drakengebed of aanroeping gebruiken. In de loop van de tijd, wordt deze steeds persoonlijker en zul je naar eigen inzicht woorden en zinnen veranderen of toevoegen. Dit drakengebed kun je gebruiken als begin. Voel eens welke kracht er vrijkomt als je deze woorden hardop uitspreekt.

Ik (noem je naam) open mijn hart voor de energie van draken.

Ik weet dat ik als mens even groot ben, even krachtig, met evenveel Lichtkracht en liefde als de draken.

Ik vraag de draken zichzelf kenbaar te maken en zich te manifesteren in mijn leven.

Ik (noem je naam) ben de drager van kosmische energie en bewustzijn en ik neem mijn plaats in in het geheel.

Ik nodig de kracht van de draken uit om in mijn leven aanwezig te zijn.

Ik heb de intentie samen te werken met draken en zal de drakenkracht gebruiken voor het hoogste goed voor allen.

Ik ken de elementen en werk bewust met ze:

Ik ben aarde.

Ik ben lucht.

Ik ben vuur.

Ik ben water.

Ik ben alles.

Ik ben wijs en ik heb toegang tot wijsheid.

Ik aanvaard de heilige, helende energie van draak.

Ik draag de magie, de immense manifestatiekracht van draak. 

Ik bewaar net als draak mijn schatten zorgvuldig. Zichtbaar voor wie wil, maar onzichtbaar voor wie mijn drakenkracht niet is bestemd.

Ik weet dat ik een schepper ben.

Alles wat ik doe is voor het hoogste goed.

Zo zal het zijn.

Draka’ho!

Liever luisteren? Kan ook. Klik op de gekantelde driehoek!

 

Wees gerust, er zijn mensen jou voorgegaan. Je leest twee voorbeelden van dergelijke verhalen hier:

Werken met drakenkracht: 2 illustratieve verhalen

Renske en haar draak Argoth

Renske is een drakenvrouw die twee van haar draken vond in Avalon. Daar kocht ze een drakenketting, waardoor ze in contact kwam met de zilveren drakengids die ermee verbonden was. Ook droomde ze over een draak waarop ze zichzelf zag vliegen. Ze vloog over een oorlogsgebied heen. De mensen waren hun hoop verloren en toch moesten ze de verwoeste steden waar ze eens woonden, weer vanaf de grond af aan opbouwen. Renske en haar draak konden de aarde, die zoveel leed had geabsorbeerd, zuiveren. De draak nam alle ellende in zich op en transformeerde deze, tot de grond waarop de oorlog had plaatsgevonden weer neutraal was. Deze aardehealing hielp de mensen die er leven weer hoop te vinden.

In het volgende verhaal doet Renske een andere healing met haar bottendraak, dit keer niet in droomstaat maar in wakkere staat.

Renske: Ik had me voorgenomen om een dag voordat mijn moeder een jaar overleden was, naar het Indisch monument in den Haag te gaan. Ik stapte in de trein, met mijn zilveren draak en een roos voor mijn moeder. Een geschenk voor haar en voor mijzelf om dit jaar van rouw en afscheid nemen, af te sluiten in licht en liefde. Op 3 mei 2018 is zij in grote vrede gestorven, met als laatste woorden: “Zegen mijn kinderen.” Een moment van vrede en Licht.

Het is een goed jaar geweest, met een grotere lichtvoetigheid dan ik ooit heb ervaren in mijn leven. Ik kan me niet herinneren dat ik me als kind ooit zo licht en onbevangen heb gevoeld. Ik was zo’n ernstig, plichtsgetrouw kind. Ik droeg de oorlog van mijn moeder en mijn grootmoeder in mijn ziel mee. Of zoals Geert Mak ooit zei tijdens de Indië-herdenking: “De oorlog zat bij ons aan tafel.”

Al op jonge leeftijd had ik het besef dat er in mij een diep verlangen zat om de aarde te helen. Maar ik werd belemmerd door een diep gevoel van angst voor geweld en een grote eenzaamheid. Die ambivalentie, aan de ene kant het gevoel van basisonveiligheid en aan de andere kant een diepe verbondenheid met deze aarde, ik iets waar ik mijn hele leven mee heb geworsteld. En nu ging ik naar het herinneringsmonument om een deel van mijn geschiedenis af te sluiten.

Ik liep het grasveld op terwijl de tranen over mijn gezicht stroomden. Het regende en er was verder niemand aanwezig. Ik legde de roos neer en hield mijn draak in mijn linkerhand.

Ik boog voor mijn moeder, dankbaar dat zij mij het leven heeft geschonken. Ik zei zachtjes voor mij uit: ”Dank je wel mam, het gaat goed met mij en ik weet dat het ook goed gaat met jou.” Ik voelde een glimlach rond mijn mond.

Plotseling werd de ruimte groter, lichter en stil. Ik was daar en tegelijkertijd ook weer niet, alsof dimensies vervloeiden. Ik werd opgenomen in een andere sfeer. Als vanzelf nam ik mijn draak in beide handen en ik begon te lopen, tegen de klok in rond de driehoek voor het monument. Mijn draak sprak door mij heen in zachte, koesterende klanken. Bijna zoals het zuchten van de wind. Mijn tred was rustig, meegaand op de hartslag van de aarde.

Toen trof mij een diep besef van gestold leed op deze plek. Er is zoveel pijn geleden door deze oorlog. Zoveel verdriet en niet gehuilde tranen die bevroren zijn. Bij de derde keer dat ik dit pad rondliep verscheen er een reusachtige ‘skelet’ draak. Hij torende hoog boven het monument uit, zijn vleugels als wolken aan de lucht.

Toen kwam uit zijn wezen een lichtstraal, vuur en laser tegelijk, die diep en steeds dieper de aarde binnendrong, tot ver onder het monument. Daar plaatste hij een helder kristal. Op het moment dat het kristal geplaatst was, zag ik dat alle energie van leed, van bevroren zijn en van pijn, opgenomen werd in het kristal.

Het was doodstil.

Ik liep naar de punt van de driehoek. Daar richtte ik mij helemaal op: fysiek en energetisch. Ik keek mijn bottendraak, Argoth voor het eerst echt aan. Ook hij richtte zich in zijn volle grootte op en liet zijn machtige klanken horen. Daarna verdween hij. Ik voelde me heel rustig terugkeren in deze dimensie. Ik boog voor de laatste keer en ging terug naar huis.

Deze ‘bottendraak’ is duidelijk verbonden met wederopbouw, maar ook met het helen van zielen die door de oorlog geleden hebben. Hij transformeert zware energie van de aarde, maar ook van mensen. Alle gevoelens die niet te doorleven zijn vanwege hun zwaarte, die samenballen in een morfogenetisch veld van een lagere trillingsfrequentie, worden door de draak en Renske gezuiverd en getransmuteerd.

 

Meikes band met de drakenhealers van Sirius

Met Meike heb ik een energetische sessie gedaan, waarbij ze twee vragen had: “Hoe blijf ik in contact met mijn healerskwaliteiten? Hoe wend ik deze aan in mijn praktijk voor energetische geneeswijzen?”

Meike:

De sessie bij Fanny gaat over hoe mijn praktijk vorm krijgt, zonder dat ik er restricties op leg. Na de afstemming krijg ik van mijn gidsen een schaal met zuiver, gereinigd water in handen. In deze schaal leg ik de volgende verzoeken:

“Laat mij zien wat mijn talenten zijn en waarmee deze talenten verbonden zijn. Laat mij zien welke helpers ik heb, die mij begeleiden als heler.”

Ik stap in mijn merkaba, mijn energetische lichtvoertuig en ga op reis. Ik zie een blauwe planeet voor me verschijnen en voel de energie van twee helpers die me begeleiden: Rosa, mijn starbeing kristallen schedel en mijn gids. Ik kom samen met hen terecht op de planeet Sirius. Op Sirius aangekomen zie ik een grote blauwe vlakte, een dal tussen hoge rotsen. Ik voel dat er wezens op de rotsen aanwezig zijn maar ik kan ze niet zien.

Links van mij staat mijn gids. Hij is in zijn vorm van een sterrenwezen van Sirius. Hij is me zo dierbaar. Ik voel de liefde tussen ons. Hij heeft meerdere levens samen met mij geleefd op aarde en op andere plekken in het universum. Dit leven heeft hij gekozen om niet te incarneren, terwijl ik naar aarde ben gegaan. Tijdens ontmoetingen met hem word ik altijd overspoeld door herinneringen, verdriet omdat ik hem mis en heel veel liefde. Hij is hier om me te helpen herinneren wie ik werkelijk ben. Hij is tegelijkertijd ook toeschouwer, want het is belangrijk dat deze reis van mij wordt gedeeld met hem. Ik voel me veilig naast hem en zie dat ik zelf ook verander in een sterrenwezen. Ik kijk naar mezelf en zie dat ik een mantel aan heb van kristallijn blauw met een kap over mijn hoofd.

Dan verschijnt tegenover mij Rosa, mijn rozenkwarts starbeing skull, die nu ook een sterrenwezen is. Zij maakt zich kenbaar als mijn tante op Sirius. Ze stelt mij voor aan een kring van healer of sjamanen van Sirius, die om ons heen zijn komen staan. Ik ben onderdeel van deze kring. Op het moment dat Rosa naast mij komt staan, ontstaat er een krachtige verbinding tussen mijzelf en de anderen in de kring. Het is een healercirkel geworden. Ik weet dat ik zelf ook een healer ben. Door de verbinding met deze healercirkel krijg ik toegang tot informatie over healing vanuit Sirius. Deze geheime informatie bestaat uit lichtcodes en klanken die via mijn hartchakra binnenstromen. Zij maken het DNA in mijn cellen wakker waar al meer informatie in is opgeslagen. De oude en nieuwe informatie vermengen zich.

Terwijl deze lichtcodes en klanken binnenstromen, zie ik de groep healers veranderen. De kappen op hun hoofd veranderen in drakenkappen. Omdat ik niet bang ben van deze verandering, maar juist hun ware aard wil zien, verandert elke healer in een draak. Ik voel ook mijn eigen lichaam veranderen in een draak. Mijn nek wordt langer en mijn voeten veranderen in klauwen. Op mijn rug voel ik vleugels groeien. Ze zijn prachtig: onaards en van een onbeschrijfelijk blauw, zoals mijn mantel. Om mij heen in de rotsen zie ik nog meer draken verschijnen. Zij vormen een heilige ruimte waarbinnen de healer sjamanen hun werk kunnen doen. De kracht die zij samen neerzetten is enorm. De trillingsfrequentie is erg hoog. Het communiceren gaat via klanken en het doorgeven van lichtcodes. Ze laten mij zien hoe groot hun vermogen is om te healen vanuit onvoorwaardelijke liefde. Deze kracht heb ik ook altijd tot mijn beschikking als ik mij met de zuiverste intenties op hen afstem. Ik hoef als het ware alleen maar terug in deze kring te stappen, op Sirius. Het maakt niet uit waar ik de healing voor gebruik: het kan een op een heling van een cliënt zijn, maar ook het healen van de aarde, van groepen mensen, van voorouderlijnen en van mensen die al overgegaan zijn. Na dit inzicht gekregen te hebben, het antwoord op mijn vragen, keer ik met mijn bewustzijn weer terug in mijn lichaam en is de reis voorbij.

De energie zindert nog dagen na in mijn lichaam. Dankbaar voor deze ervaring en voor het enorme inzicht dat ik heb gekregen. Sindsdien is mijn healingkracht enorm toegenomen. Het helen met klanken bijvoorbeeld, nam een grote vlucht. Nu ik mijn oorsprong als healer ken, heb ik het diepe vertrouwen terug in de verbinding met de 5D drakenhealers van Sirius. Ik weet dat ik een van hen ben.

Meike heeft hier een hele gerichte, multidimensionale reis gemaakt om antwoorden op haar vragen te krijgen. Met de inzichten en antwoorden die ze heeft ontvangen, begrijpt ze waar haar kracht vandaan komt. Ze voelde al aan dat deze groots is, maar dat maakte haar juist onzeker en bescheiden. Ze hoeft zich, nu ze weet hoe het zit, niet meer af te vragen wat ze kan of niet. Ze is een drakenhealer op aarde, met een stevige Siriusconnectie. Als in een healing de kracht vrijkomt die ze tot haar beschikking heeft, zodra ze in de drakenhealerskring gaat staan, hoeft ze niet verbaasd te zijn over wat er vrijkomt. Bovendien geeft dit haar handvatten als ze met cliënten werkt. Als haar cliënten een healing nodig hebben met lichtcodes en klanken, kan Meike dit ze gericht geven. Het werkt zelfs zo door, dat nu Meike weet welke kwaliteiten ze heeft, ze juist die mensen zal aantrekken die deze kwaliteiten nodig hebben.