Een bijzondere dag

Morgen, zaterdag 31 maart, is het precies 170 jaar geleden dat het moderne spiritisme ‘geboren’ werd. Drie zusjes, Kate, Maggie en Leah Fox, beweerden op die dag in hun huis te New York contact te hebben gehad met de doden. De dagen en weken erna zouden er nog vele, vergelijkbare sessies volgen. De zussen vertelden dat zij door het gebruik van een met Morse vergelijkbare code te weten waren gekomen dat in het huis ooit een handelsreiziger vermoord was, wiens geest nu door klopsignalen communiceerde. Het verhaal veroorzaakte grote consternatie en verspreidde zich als een lopend vuurtje door Amerika en later door West-Europa.

De jaren erna ontpoppen de zusjes zich als succesvolle mediums. Maar onderling botert het niet en drank zorgt eveneens voor problemen. In 1888 biechten Kate en Maggie bedrog op: met name laatstgenoemde zou via het knakken van haar teengewrichten de klopgeluiden hebben geproduceerd. Hoewel ze later onder hun biecht uit wilden, geloofden de meeste mensen hen niet meer. De zusjes stierven in diepe armoede binnen drie jaar achter elkaar. Maar inmiddels had het spiritisme een hoge vlucht genomen en geloofden miljoenen dat het daadwerkelijk mogelijk was: contact met de doden.