Een sjamaan op mijn pad

Onlangs won regressie- en reïncarnatietherapeut Maarten Oversier twee ParaVisie Awards, die voor Spiritueel Inspirator en Spiritueel Boek van het Jaar. We vroegen één van zijn leerlingen, Elizabeth Barbian, iets op papier te zetten. Wat waardeert zij zo in Maarten? Hieronder haar fraaie respons.


The shaman

And there, at the end of her game, with a pain in her soul she couldn’t carry any more, helpless and disorientated… There he was.

Tall and strong, long, wild hair and a dark look in his eyes. Eyes that look straight into her’s and won’t believe the lies she told herself and the world for decades… all her life.

In His powerful presence she realized: this is my chance. If I really want this change, if I really want to live… I have to trust his presence. For he does not come alone…

Behind him he has an army, an army of men and women dressed in leather cloth and feathers… To stand together, strong, to build the womb that keeps him safe… Him and the ones he chooses to heal.

So she trusted him. For the first time in years… she trusted this man… with her life.

And with the precision of an eagle and the gentleness of a midwife… he opens up the deepest fears of her soul…

Just to help her to get born again.

And all her ancestors smiled at her.


Als je erin gelooft, dat toeval niet bestaat, dan komen de juiste mensen/leraren precies dan op jouw pad wanneer jij ze nodig hebt. Vanuit dit oogpunt bekeken is het voor mij geen toeval dat ik Maarten Oversier juist dit afgelopen jaar mocht ontmoeten als leraar en inspirator binnen zijn Opleiding ‘De weg van het Wiel’, waarin hij zijn kennis, ervaring en zienswijze op het gebied van Regressie- & Reïncarnatietherapie en voorouderheling deelt en doorgeeft. En het is ook zeker geen toeval dat zijn boek Bestaansrecht en de hiermee verbonden activiteiten hem ‘ineens’ zichtbaar hebben gemaakt voor heel Nederland nu ons aller bestaansrecht ‘ineens’ in het geding lijkt te komen en wij worden uitgedaagd op zoek te gaan naar oplossingen.

De tijd was rijp om het zomaar te zeggen. Voor een inspirator die ons niet alleen een visie aanreikt, niet alleen kennis doceert, maar vooral laat voelen en blijken dat hij op de eerste plaats mens is – net als wij! Net zo voelt en functioneert – net als wij! Maar ook een middel heeft ‘gevonden’ dat effectief is en werkt als wij tot meer vrijheid en heling willen komen in dit leven. Een middel dat ons helpt wakker te worden en het grotere geheel leert te zien en wat het bij elkaar houdt; het grotere geheel dat leven heet en waarvoor wij – als zielen – gekozen hebben het te ervaren als mens.

‘Als je erin gelooft, dat toeval niet bestaat, dan komen de juiste mensen/leraren precies dan op jouw pad wanneer jij ze nodig hebt’

Wat ik aan Maarten vooral kenmerkend vind, is zijn diepe liefde voor de mens en alles wat ons menselijk maakt! Hij her-innerde ons regelmatig: de ziel of zielenenergie doet niet aan uitsluiting! Alles, elke ervaring, gevoel, waarde, hoort te worden be-leeft, te worden aangenomen en geïntegreerd als horende bij het geheel. Het goede en het slechte. De pijn en het plezier. Het mannelijke en het vrouwelijke.

Voor hem heeft ieder mens de goddelijke oorsprong (en daarmee de potentie van heelheid) in zich en komt hij of zij naar deze aarde met eigen unieke talenten/medicijnen voor het geheel. Maar ook met eigen individuele les- en schaduwstukken; ervaringen die nog niet zijn begrepen, omarmd en geïntegreerd. Het leven is – eenmaal begrepen – een cadeau van de schepper zodat wij al spelender-wijs en aan de hand van onze eigen keuzes en ervaringen, kringetje naar kringetje, levensloop naar levensloop, steeds dichter terug kunnen groeien naar ons centrum, naar begrijpen, naar heelheid, naar bewust-zijn. Liefde, vrijheid en waarheid zijn hierin het sleutelwoorden.

Mens, man, vader, rotterdammer, (ex)-kok en… nou ja, Maarten dus! En dat is heerlijk, hilarisch, bevrijdend en regelmatig ook confronterend! Niks geen valse poespas, niets geen zachte, begripvolle praatjes en ook geen uren mediteren op een berg en opgelegde voedingsregels. Nee, in plaats daarvan krijg je veel aardse humor, heerlijk Rotterdamse directheid, zo nu en dan een grondhartige vloek of een volop genieten van wat de aarde aan lekkers en moois heeft voortgebracht.

Zijn rol als therapeut en/of teacher is eigenlijk een ding dat hem ‘overkomt’ (of moet ik zeggen toe-komt, als gevolg van?). Maar feit is dat hij zijn rol met een bewonderenswaardige integriteit en daadkracht oppakt, omdat hij beseft dat hij hiermee dienstbaar mag en kan zijn aan meer dan wij met de blote ogen kunnen waarnemen. Juist uit het oppakken van deze rollen spreekt zijn liefde voor de gekwetste en verloren (delen van de) mens, de ongeziene wereld, de familieleden die ons voor zijn gegaan – onze voorouders – en uiteindelijk ook de schepping. Hij neemt daarmee bewust zijn plek in binnen het (grotere) geheel in het algemeen en van het familiesysteem in het bijzonder; beseffende dat ook hij – in de toekomst – zal behoren tot de elders die ons zijn voor-gegaan en de groei van NU hebben mogelijk gemaakt.

‘Zijn rol als therapeut en/of teacher is eigenlijk een ding dat hem overkomt’

Juist omdat Maarten wars is van ‘in de belangstelling staan’ en juist omdat het hem om de boodschap gaat en niet om zijn eigen persoon… juist daarom ben ik onwijs blij dat hij deze Awards in ontvangst mag nemen! Dit is de kracht van vrijheid, waarheid en liefde die hij heeft gezaaid bij duizenden mensen.

Karma in zijn mooiste vorm!

© Elizabeth Barbian 2021