Een virus met vele gezichten

Op dit moment hebben we te maken met een leefsituatie die we niet hebben kunnen voorspellen. Het gegeven van de wereld in ‘Lock Down’ lijkt bijna bizar. We hebben niet kunnen voorspellen dat vliegtuigen bijna niet meer vliegen, dat mensen niet meer naar buiten kunnen om een terrasje te pakken of niet meer met vrienden kunnen afspreken. We hebben niet kunnen voorspellen dat kinderen niet meer naar school gaan en dat de economie dienstbaar zou worden gemaakt aan welzijn. Het is een totaal onvoorziene en ongelofelijke ontwikkeling.

Deze ontwikkeling is over ons heen gerold, omdat men een virus heeft ontdekt dat de (kwetsbare) mens het leven kan kosten. In die zin is het bijna mooi om te zien dat de wereld stilstaat om het zorgstelsel te ondersteunen en om voor de zwakkere en oudere mens te zorgen. De verwondering is wel wat dubbel, gezien het feit dat nu vele zaken opeens wél geregeld kunnen worden. Veranderingen die, vaak op organisatorische en financiële gronden anders jaren zouden duren, kunnen nu opeens wel. Waarom kunnen we nu opeens wel voor de zwakkere zorgen en daar rekening mee houden? In andere jaren sterven er ook veel (meer) mensen aan de griep. Daarnaast zijn er jaarlijks vele duizenden sterfgevallen door vervuiling en armoede. Alle goede bedoelingen en initiatieven zijn zeer bewonderingswaardig en ontroerend… Maar hoe staat het met de mensen die nu geen zorg of aandacht kunnen ontvangen, wiens levens ook op het spel staan? Hoe staat het met de kinderen in kwetsbare gezinnen, die nu geen breder kader meer om hen heen hebben? Hoe staat het met het feit dat jonge kinderen nu ingeprent krijgen dat de medemens ‘niet veilig is’ ? Hoe staat het met diegenen die alleen zijn, die ouders, kinderen, vrienden missen?

‘De verwondering is wel wat dubbel, gezien het feit dat nu vele zaken opeens wél geregeld kunnen worden’

De grote drijfveer hiervan is ‘angst’. We kennen de uitdrukking dat ‘angst een slechte raadgever is’. De angst maakt dat we ons terugtrekken en afstand houden van elkaar. Op zich is deze bereidwilligheid mooi: we willen ten eerste niet ziek worden, ten tweede willen we een ander niet besmetten en zeker willen we onze oude oma/opa of moeder/vader een moeilijke tijd besparen. Daarbij is het gewoonweg verbazingwekkend wat er individueel, lokaal en mondiaal gebeurt: waarom kan nu wél opeens minder gevlogen worden? Waarom kan nu wél de economie opgeofferd worden voor het welzijn van het individu? Wat voor bijzonders is er aan het gebeuren? Wat gebeurt er met de wereld? Wat gebeurt er met ons?

Er zijn volgens mij dringende vragen die gesteld moeten worden aan onszelf in deze crisis:

 • Waarop is mijn gedrag gebaseerd?                                      
 • Ben ik bang, angstig of depressief?
 • Zit ik in een tegenpool: ben ik boos of agressief?
 • Zit ik een andere tegenpool: verstar ik en durf ik niets meer?
 • Kan ik blijvend vrede en vertrouwen ervaren en baseer ik mijn gedachten en gevoelens daarop?

Twee tot drie weken lang heb ik van deze en gene informatie proberen te verzamelen over wat er aan de hand is. Ik ga dat nu niet allemaal specifiek beschrijven. Het gaat van de virus-vleermuis-mens besmetting (iets waarvan sommige wetenschappers zeggen dat dat eigenlijk onmogelijk is) naar een chemisch wapen dat ontsnapt is in Wuhan (met grote gevolgen, die de Chinese regering voor ons verborgen heeft). Het zou ook een ontwikkeld virus kunnen zijn dat per ongeluk ontsnapt is; een gemaakt virus, uit een combinatie van sars en ebola. Andere verhalen variëren van een virus dat besmettelijk is en binnen een korte tijd longfibrose veroorzaakt, tot een onschuldige en gewone griep waar we ons eigenlijk niet te veel zorgen over hoeven te maken. Sommigen gaan ervan uit dat een virus eigenlijk (en sowieso) een lichaamseigen reactie is op vervuiling vanuit de omgeving. Deze acute nieuwe extra vervuiling is dan met name de directe relatie met de uitrol van 5G (Wuhan was de eerste regio met een totale uitrol van 5G; eind 2019 was het klaar). De mainstream mening is echter dat het een besmettelijk virus is waar een vaccin voor gezocht moet worden en dan is ‘alles’ weer oké.

 

 

Evaluerend zou te concluderen zijn dat hoe dan ook dit virus niet is zoals elke andere griep – alleen al door de veranderingen die landelijk en op wereldschaal doorgevoerd zijn. Daarbij is het zeker duidelijk dat er mensen zijn die de heftige klachten krijgen als koorts en benauwdheid en dat sommigen daarbij met ernstige longklachten sterven. Ook mag duidelijk zijn dat het gezondheidssysteem ontlast moet worden. Dat ik daarbij verder niemand deze ziekte toewens, mag ook duidelijk zijn.

‘Evaluerend zou te concluderen zijn dat hoe dan ook dit virus niet is zoals elke andere griep

Zelf heb ik een poging gewaagd om dit virus (met alle hierboven genoemde kanten) energetisch en etherisch te bekijken. Het werd voor mij duidelijk dat het virus gedijt en ontstaat in en bij vervuiling. Daarbij, dat het een inwerking heeft in en bij/door stagnatie. Dat is zeker ook wereldwijd te zien. De actieve werking van het virus is het eerst ontstaan op plekken waar de vervuilingsgraad (lucht) heel groot is en waar de bevolkingsdichtheid ook heel groot is. Wuhan is sowieso heel vervuild, de luchtkwaliteit is er gewoonweg slecht, naast de chemische nanotechnologie die er gemaakt wordt. En in Noord-Italië bijvoorbeeld, zijn de vrachtwagens vorig jaar op het zogenaamde ‘biogas’ gaan rijden. Dit biogas is geen biogas, maar een benzinevorm gemaakt van GMO-mais. Het gif van Monsanto wordt daar met grote vaart de lucht ingepompt en beïnvloedt alles wat leeft.

Als met dit uitgangspunt van ‘vervuiling en stagnatie’ naar de wereld gekeken wordt, dan valt die werking zeker op te merken in de landen waar de maatregelen ten behoeve van de verspreiding van het virus gelden. Je zou het bijna een homeopathisch effect kunnen noemen – het effect van het behandelen van het gelijke met het gelijke. Vliegtuigen vliegen niet meer, bedrijven staan stil, mensen beperken hun actieradius…. en… de luchtkwaliteit verbetert in een razend tempo; de stagnatie in de lucht en ook op de wegen lost op. Er komt meer ruimte tussen mensen! Tegelijk worden mensen terug naar hun basis gestuurd. Daar wordt van hen gevraagd in familiekring of alleen (al naar gelang) hun basis (vergelijk zo meteen met ‘het levensveld wat verscheurd’ is) te versterken. Daar worden ze geconfronteerd met hoeveel ‘vervuiling’ en ‘stagnatie’ er is in gezinsverband. Of anders gevoelsmatig naar degene die het dichts bij je staat, of vanbinnen, naar jezelf toe. Die inwerking op vervuiling en stagnatie valt ook bij de mensen fysiek te zien. De mensen die door wat voor reden dan ook hun longfunctie niet goed meer kunnen gebruiken, krijgen de zwaarste klappen.

 

 

Hier ligt voor ieder van ons een enorme uitdaging. Het virus is wereldwijd aanwezig. Het heeft in die zin holografisch op ieder van ons een uitwerking. Nog extra omdat het zo mondiaal is geactiveerd. Er wordt van ons iets gevraagd dat nog niet eerder gevraagd is. Namelijk het gebruikmaken van één van de belangrijkste spirituele wetten: alles wat ik doe en transformeer, heeft holografisch een werking voor iedereen! In die zin zijn er voor ieder de volgende vragen en uitdagingen:

Fysiek:

 • hoe staat het met mijn longen, gewoon lichamelijk?
 • hoe is de luchtkwaliteit die ik inadem?
 • Sta ik fysiek in mijn kracht?
 • Wat doe ik wat vervuilend is?
 • Hoe vervuild is het water (de kwaliteit) die ik gebruik?
 • Hoe vervuild is mijn elektromagnetisch omgeving?

Emotioneel:

 • Wat is er bij mij gestagneerd?
 • Waar heb ik niet de ruimte om vrij te ademen?
 • Voel ik me ergens in gevangen?
 • Is mijn basis (ook in het gezin) sterk, krachtig en voedend?
 • Hoe verbonden en veilig voel ik me?

Spiritueel:

 • Wat heb ik te geven zodat de wereld om mij heen gezuiverd en gevoed kan worden?
 • Wat kan ik doen om het voor een ander gemakkelijker te maken?
 • Waar ligt mijn waarde?
 • Wat kan ik transformeren?
 • Hoe kan ik een toekomst dromen waarin wij mensen niet dezelfde fouten maken als in het verleden?

Voor mij werd ook duidelijk, toen ik het virus energetisch en etherisch bekeek, dat de werking van de nieuwe 5G straling (of stralingsnetwerken sowieso) wel degelijk te maken heeft met het effect én de felheid dat het virus in ons lichamelijk systeem heeft. Er ontstaan (als het ware) scheuren of barsten in het etherische veld door de werking van 5G. Het natuurlijke, vibrerende levensveld wordt ‘verscheurd’. 5G ontneemt ons onze directe verbinding met het basisweefsel van het leven zelf, de oer-baarmoeder van het leven. Mensen die meer willen weten hoe dit werkt, verwijs ik naar mijn boek ‘Het etherische veld en de vier etherische bronnen; Gesprekken met de elf Fjerk’. Dit gescheurde levensveld uit zich in onze longen het sterkst. Het is de plek waar we de levensimpuls als eerste tot ons nemen. Vandaar dat alle spirituele en therapeutische leergangen het eerst gaan over ademhaling. Het is de functie van onze longen, de inname van zuurstof en de uitstoot van koolstof; onze lucht, onze adem. De werking van dit door straling verscheurde levensveld, is extra sterk als juist daar de lichamelijke zwakheid ligt. Mijn beelden werden min of meer bevestigd door de kennis van onder andere Thomas Cowan, die (even in mijn eigen beperkte kennis samengevat) aangeeft dat de 5G straling de bereikbaarheid van zuurstof in de longen belemmert en verder dat vervuiling en de vergiftiging van onze omgeving en water een grote rol zou kunnen spelen in de mondiaal optredende klachten.

Er ontstaan als het ware scheuren of barsten in het etherische veld door de werking van 5G‘                                

Er zou een agenda achter kunnen zitten van mensen of wezens die de macht willen grijpen. Ik noem geen termen of namen, dat activeert alleen maar. Daar zijn ook vele bronnen over te vinden. Voor sommigen is dit een brug te ver. Maar toch, een plaatje wordt pas compleet door alles te bekijken en te onderzoeken. Deze mensen of wezens zouden meer controle over de massa’s willen door meer technologie (o ja, die toename is duidelijk) en sowieso meer controle (o ja, die toename is ook duidelijk). Daarbij zouden deze mensen dit 5G netwerk samen met een massale vaccinatieprogramma’s uit willen rollen. De reden erachter zou niet alleen maar menslievend zijn. Zeker, ik beschouw deze crisis als een tijd waarin er mensen zullen zijn met weinig tot geen geweten, die zich in de handen wrijven en vinden en denken dat hun plan goed verloopt. Iedereen terug in het hok. Hun agenda’s kunnen zo ongemerkt en ongezien ten uitvoer worden gebracht.

 

 

Een volgend verhaal van het virus zou dit kunnen zijn: sommigen zeggen dat het ook een virus is dat muteert. Het virus zou zich aanpassen aan de gastheer. Ontmoet het virus vele gezonde mensen, dan zou het qua werking en inwerking ook misschien veranderen en zijn kracht en werking verliezen. Dit zou te zien zijn aan de net weer andere uitwerking die het virus heeft in de verschillende landen of bij verschillende mensen. Het is natuurlijk onzeker of dat echt zo is, maar het is wel een interessant uitgangspunt. Het zou een steuntje in de rug kunnen zijn om met en door de aanwezigheid van het virus, op de bovengenoemde niveaus aan jezelf te werken: je angsten onder ogen te zien, je lichaam zo goed mogelijk te ondersteunen, je psyche te onderzoeken en je levensdoelen en -overwegingen nader te bezien. Je zou kunnen zeggen: op alle niveaus meer bewustzijn te verkrijgen. Om op die manier op alle niveaus een gezond front te zijn, een gezonde omgeving te zijn waar zo weinig mogelijk vervuiling en stagnatie in plaatsvindt. Zodat het virus geen vat heeft en zichzelf als vanzelf oplost. Toch is de spirituele wetenschapper en schrijver Gregg Braden een andere mening toegedaan. Zijn bronnen zeggen dat het virus bijna niet muteert. In ieder geval muteert het niet zo zoals de ons al eerder bekende griepvirussen muteren.

De laatste opmerkingen over dit virus gaan over de vervuiling en de stagnatie die wij mensen zelf veroorzaken, gewoon door ons (gemakzuchtige) handelen: door onze genomen vrijheden om te gaan en te staan naar wens en behoefte; om te kopen en te maken wat we willen; om een wereld te bouwen op de armoede en arbeid van anderen en op de exploitatie van de aarde. Een groot deel van de vervuiling en stagnatie op aarde en in onszelf hebben we zelf veroorzaakt. De veranderingen die nu in ons leven plaatsvinden, zijn voor velen op meerdere manieren schokkend. In de zin dat onze agenda’s worden lamgelegd. Ik ga hier nu niet in op de gevolgen voor de mens als individu. Er zal vast enorm veel (financiële) onzekerheid en bezorgdheid ervaren worden. Echter, de natuur en Moeder Aarde krijgen wel een adempauze. De heldere blauwe lucht en de schonere lucht confronteert ons zo wél buitengewoon met ons gedrag. Daarnaast kan de impact van deze wereldwijde ‘Lock Down’ ons mensen ook een gevoel geven van ‘in rouw zijn’. We zijn onze manier van leven opeens kwijtgeraakt. De en onze wereld is veranderd. Krijgen we straks dezelfde wereld weer terug? Het antwoord zal vast ‘nee’ zijn. Na een crisis is niemand ooit hetzelfde. Op de keeper beschouwd hoeft het na een crisis (hopelijk en uiteindelijk) niet slechter te zijn, maar het zal zeker wel anders zijn.

‘Een groot deel van de vervuiling en stagnatie op aarde en in onszelf hebben we zelf veroorzaakt

Onze wereld is vervuild geraakt en nu krijgen we de gevolgen op een presenteerblad aangeboden. We hebben of krijgen echter met die veranderingen ook de mogelijkheid te resetten. Iemand zei in één van de vele ‘talks’ die ik gezien heb: ‘de wereld is veranderd – en dat zonder oorlog. Laten we de kans pakken om er een nieuwe wereld van te maken’. We hebben al veel gepraat over een nieuwe tijd die eraan komt. Het jaar 2012 stond er voor velen voor ingepland. Men wist toen nog niet echt dat de overgang van het ene tijdperk naar het andere niet over één nacht ijs gaat. Mijn komende boek over ‘de Magiër Merlijn’ gaat hierover. Er is in de tijd van 2008 tot 2016/17 een kosmisch raamwerk geweest, dat als een opening fungeerde en een ommezwaai aanzwengelde. Een verandering die op kosmisch niveau uitgespeeld werd, en waar wij onderdeel van zijn – op deze aarde.

 

 

Wie weet is deze tijd waar we nu in zitten een eerste actieve stap in die ommezwaai. Het zou de eerste moeilijke stap kunnen zijn, de eerste crisis. Misschien komen er nog meer crisismomenten. Maar laten wij – de goedwillenden en de spiritueel geoefenden – onze verantwoordelijkheid nemen en de nieuwe wereld als kans, als zaadje, koesteren in alle chaos. Misschien ben ik een onbevangen onnozele, het zal… Toch verwacht ik dat wij niet voor niets al zolang hebben geoefend, gemediteerd, onze trauma’s onder ogen hebben gezien. Niet voor niets hebben we geleerd dat het leven niet ophoudt bij de dood. We hebben niet voor niets begrepen dat we oneindige wezens zijn met oneindige mogelijkheden. We hebben de kans nu – op het scherpst van de snede – onze waarde te laten zien. De vraag is:

 • Wat gaan wij nu neerzetten?
 • Welke beslissingen gaan we nu nemen?

‘We hebben de kans nu – op het scherpst van de snede – onze waarde te laten zien

Al die spirituele ontwikkeling kan toch niet voor niks zijn geweest? Onderzoek de overgebleven angsten en schaduwen, versterk het lichaam, onderzoek en haal het mooiste, het grootste naar boven. Droom de droom van een wereld die in saamhorigheid en samenwerking het mooiste in elkaar en van de aarde naar boven kan halen. Maak het praktisch door erover te praten. Maak nieuwe keuzes en handel ernaar. Laten we een nieuwe weg inslaan die minder vervuilend is, die niet uitbuit. Een weg die geen stagnatie oproept, maar levende flexibiliteit. Laten we het economische model niet meer als ultieme leidraad gebruiken voor de samenleving, maar deze een functie toebedelen naast sociale cohesie en gelijkwaardigheid. Laten we elkaar de hand geven. Laten we er iets moois van maken. Laten we strijden voor dat wat leven geeft! We hoeven niet gecontroleerd te worden, maar aangesproken. De artificiële intelligentie hoeft ons leven niet over te nemen, maar het kan wel een deel zijn van ons leven. We hoeven niet massaal gevaccineerd te worden, we nemen zelf verantwoordelijkheid voor ons immuunsysteem, voor ons leven en voor onze naasten. We hoeven niet blijvend te verstarren, we kunnen onze verbinding met Moeder Aarde weer versterken en meer leren leven op kosmische en aardse ritmes…

We zijn aardse ademende levende liefhebbende creatieve mensen. Wij kunnen onze longen vullen met liefde en die liefde doorgeven. Dus:

 • Liefde in. En Liefde uit!

*********************************

Hanneke Bouma www.mannaz.nl

Hanneke schreef Het etherische veld en de vier etherische bronnen; Ontmoetingen met de elf Fjerk. ISBN:978-94-6331-011-6