Focus op licht of onlicht?

Ben jij iemand die zich volledig richt op het licht en het manifesteren van een hoge trilling op aarde? Of ben jij iemand die zich juist richt op de transformatie van onlicht? Binnen de spirituele wereld is er continu discussie tussen mensen die zeggen dat je alleen op licht en liefde dient te focussen en anderen die stellen dat je juist het duister te belichten hebt in jezelf en in de wereld. Maar wat als die twee gewoon naast elkaar kunnen bestaan? Wat nu als er (even zwart- wit gezegd) ‘twee soorten’ lichtwerkers bestaan?

‘Binnen de spirituele wereld is er continu discussie tussen mensen’

De ene groep is hier geïncarneerd om zich volledig te wijden aan de manifestatie van het licht. Deze groep leeft en werkt in dienst van het verhogen van de trilling op aarde en het manifesteren van de Nieuwe Aarde, de 5D+ wereld die zich ontvouwt. Deze groep wijdt zich aan de balans tussen het heilig mannelijke en het heilig vrouwelijke en de ontplooiing van het Christusbewustzijn. De heilige bronnen van Arcturus, Orion, de Pleijaden en Sirius worden door deze mensen nog verder geïntegreerd in het aardebewustzijn. Zij brengen de Bron in het bewustzijn van alle mensen. De andere groep wijdt zich aan het transformeren van het onlicht. Zonder de transformatie van duister kan het licht nu eenmaal niet manifesteren op aarde. Deze mensen zijn de healers, sjamanen, therapeuten, maar ook de profeten en alchemisten die anderen (en zichzelf) helpen het innerlijk onlicht te transmuteren in liefde. Ook richten zij hun transformerende liefde en licht op het onlicht op Moeder Aarde. Zoals de ontbossing, mensenhandel, kinderuitbuiting, bio-industrie, oorlog en de onderdrukking. En stel je eens voor dat deze twee groepen elkaar zouden respecteren, motiveren en dienen… Dat ze samen zouden werken! De ene groep brengt het licht naar binnen, de andere groep transmuteert het onlicht. Zodat het licht veel dieper kan schijnen. Zouden we dan sneller de Nieuwe Aarde kunnen manifesteren met elkaar? Zouden we alle zinloze ‘interne’ discussies tussen lichtwerkers kunnen stoppen en ons collectief en in verbinding kunnen richten op onze missie?

‘De ene groep brengt het licht naar binnen, de andere groep transmuteert het onlicht’

Voor beide groepen is er een valkuil. Voor de mensen die zich alleen maar focussen op het licht en de hoge trilling, is er het risico van de spirituele bypass. De kans is aanwezig dat ze zich zó op licht focussen, dat ze hun eigen onlicht niet meer zien. Terwijl dat wel degelijk een grote rol heeft in hun doen en laten. Ook lopen ze het risico dat ze het onlicht in de wereld niet willen zien en het lijden van zoveel mensen, kinderen en dieren daardoor door laten gaan terwijl ze hun hoofd in het spreekwoordelijke zand steken. Zij hebben de transformatiegroep nodig om hun innerlijk onlicht te helen en de ontwikkelingen in de 3D wereld te blijven zien. Daar is hun licht juist zo hard nodig. Voor de transformatiegroep is er het risico van te diep in het onlicht duiken. De valkuil van de strijd. Want waar je tegen vecht, maak je tenslotte sterker. Deze mensen kunnen met hun goedbedoelde acties het onlicht juist dienen en kracht geven. Ze kunnen zichzelf verliezen in de pijn, het onrecht, de angst en het lijden. Deze mensen hebben de lichtmensen nodig om hun eigen trilling hoog te houden, zodat ze vanuit liefde en licht hun transformatiewerk kunnen verrichten.

‘Voor de mensen die zich alleen maar focussen op het licht en de hoge trilling, is er het risico van de spirituele bypass’

Als je dit leest denk je misschien: ‘Ja maar Robert, deze twee groepen bestaan toch niet? Het gaat toch juist om de combinatie van deze twee?’ Zowel de focus op licht en hoge trilling áls de transmutatie van het onlicht? Dat denk ik ook. Deze twee typen lichtwerkers zitten in ieder van ons. We mogen allemaal de focus hebben op beide aspecten van het lichtwerkerschap. Alleen dan kunnen we het oude loslaten en het nieuwe omarmen. Laten we in het jaar 2022 deze weg met elkaar bewandelen, stel ik voor. Waarbij we allen in meer of mindere mate beide kanten belichamen. De ene is meer gericht op het manifesteren van het licht en de ander is meer gericht op het transmuteren van het onlicht. Wat als we elkaar daarin dan ook nog kunnen respecteren en waarderen? En vooral kunnen stoppen met onze waarheden aan de anderen proberen op te leggen? Als we elkaars valkuilen kunnen zien en elkaar daarop in liefde mogen wijzen? Dan lopen we zomaar het risico dat we een enorme lichtkracht zijn met elkaar! Dan is er een grote kans dat we de hulpvraag van Moeder Aarde gezamenlijk kunnen beantwoorden en nog vóór het einde van dit jaar tot de Nieuwe Aarde voor alle wezens kunnen komen. Een wereld in harmonie, de droom van ons allemaal.


 

Robert Bridgeman is auteur, reïncarnatietherapeut, documentairemaker en healer.

www.bridgeman.nl & www.terranova.center