Kunst als poort

In de¬†nieuwe ParaVisie een uitgebreid artikel over de Vlaming Socrates Geens en de spirituele kunst die hij maakt. Over de manier waarop deze kunst tot stand komt, zegt hij het volgende: “Ik werk zoals een architect. Ik maak vorm- en kleurstudies. Ik heb vooraf nog geen compleet beeld voor mijn geestelijk oog. Aan de hand van verschillende variaties onderzoek ik welke compositie energetisch het sterkste het thema tot uitdrukking brengt en diepere bewustzijnsruimten aanraakt. Kunst dekt alle aspecten van ons mens-zijn. Ik heb een klassieke opleiding in schilderkunst en kan vele kunstuitingen waarderen en geslaagd vinden indien de werken getuigen van talent, vakbekwame techniek en inzet en als ze de toeschouwer inspireren. Samen met mijn vrouw ga ik graag naar de tentoonstellingen in het Beyeler Foundation museum te Bazel. Mijn persoonlijke interesse gaat echter in de eerste plaats naar sacrale kunst, naar wat G.I. Gurdjieff objectieve kunst noemt. Dit is kunst die energetisch zo vrij mogelijk is van subjectiviteit, van enige ego vorm. Dit is kunst die uit bewustzijn ontstaat en bezield is van het hogere. Zij is geslaagd als ze aanspoort dieper te gaan, als ze bewustzijn en medegevoel bemoedigd, als ze aanstoot geeft tot innerlijke transformatieprocessen of ook als ze de toeschouwer met haar schoonheid beroert en een glimp geeft van waarachtig zijn (sat), van bewustzijn (chit) en van gelukzaligheid (ananda), als ze ons herinnert aan onze niet-duale oorsprong.”

Meer over Socrates: http://www.sacredgates.com/