Noten bij artikel

1 Abd-ru-shin, In het Licht der Waarheid, Graalsboodschap. Uitgave in drie delen. www.graalsboodschap.org

2 Verstand: product van de grote hersenen; samenstel van door de grote hersenen gevormde gedachten.

3 Bijbel, Oude testament, Genesis 1 vers 3

4 Abd-ru-shin. Im Lichte der Wahrheit. ISBN 3-87860-203-0; Vortrag ‘Der Unterschied im Ursprung zwischen Mensch und Tier’

5 Bijbel, Mattheüs 13: 1-23

6 Abd-ru-shin, In het Licht der Waarheid, Graalsboodschap. Uitgave in drie delen, deel II. ISBN 978-90-71373- 15-2; voordracht ‘De mens en zijn vrije wil’

7 Christiaan Friedrich Hebbel (1813-1863): ‘Het vergankelijke, wanneer het ons diep raakt, wekt in ons het onvergankelijke.’

8 Abd-ru-shin, In het Licht der Waarheid, Graalsboodschap. Uitgave in drie delen, deel III. ISBN 978-90-71373-08-4; voordracht ‘Ziet, gij mens, hoe u uw weg door de schepping moet gaan, opdat de lotsdraden uw omhoogstijgen niet belemmeren, maar bevorderen!’

9 Rembrandt Bijbel, uitgegeven door Boekencentrum N.V., ’s-Gravenhage, ca. 1960

10 Abd-ru-shin, In het Licht der Waarheid, Graalsboodschap. Uitgave in drie delen, deel II. ISBN 978-90-71373-15-2; voordracht ‘Het geheim Lucifer’