Onderzoek: de toelichting

Bij deze wat opmerkingen over ‘Mediumschap, wat brengt het in beweging’, ‘onderzoek naar het effect van mediumschap’ van Edith Brouwer-Schreurs.

Elke negen maanden verdubbelt de wetenschap, volgens sir Charles Schuts. Hij zegt dat 95% van alle CO2 opgenomen wordt door de natuur en goede mest zijn voor planten. Hij zegt ook dat termieten meer CO2 produceren als alle industrieën en mensen bij elkaar (zie: Youtube Sarah Westall 23-10-2019). Interessant, hoe wetenschap verhalen over CO2 – op grond waarvan € 100 miljard door de Nederlandse bevolking betaald moet worden om ‘het effect teniet te doen’ – naar het rijk der fabeltjes verwijst.

Soms denk je: Werd er ook maar zoveel onderzoek gedaan naar de helende vermogens van mensen (waaronder ook zelfgenezing), naar rechterhersenhelft training, intuïtieve informatie, remote viewing, etherisch reizen, mediumschap, etc. Wat zouden we dan sneller, beter en makkelijker dit soort menselijke vaardigheden kunnen uitoefenen en de effecten kunnen inschatten. En misschien zou het dan ook kosten-efficiënter kunnen.

Maar natuurlijk is daar allang veel onderzoek naar gedaan, alleen is het meeste nog steeds niet voor ons toegankelijk. Bestudeer bijv. wat ‘supersoldiers’ als Max Spiers, Aaron McCollum, Randy Cremer, evenals Atlana Kapolnec, Goorey Goode, James Kasbold, Duncan O’philian, en Michaēl Prins als ze berichten over hun trainingen en vaardigheden (zie: YouTube: project Camelot) of bestudeer het Montauk project. Het eerste waarin deze soldaten getraind worden is hun mediamieke vermogen en men weet precies hoe dat te doen!

Gelukkig zijn er ook veel wetenschappers die wel gepubliceerd hebben over ons energielichaam, ons chakrasysteem, onze telepathische vermogens, onze mediamieke vermogens, etc.

Het Institute of Heartmath leerde ons dat ons hart geen domme spierpomp is, maar intuïtief ‘weet’, nog voordat onze zintuigen rapporteren aan onze hersenen. Ze ontdekte de balanshormonen van het hart (atriaal natriuretisch peptide), die stresshormonen blokkeert, onze motivatie en ons gedrag beïnvloedt en ze ontdekten dat ons hart adrenaline, noradrenaline en dopamine synthetiseren (en dus niet alleen de hersenen dat doen) en dat het hart oxytocine afscheidt oftewel het ‘liefdeshormoon / soiaal hechtings hormoon’. En dat een hoge oscillatie (trilling) van jouw hartchakra andere hartcentra (van dus andere mensen) om je heen beïnvloedt en naar een hogere trilling brengt.

Russische onderzoekers zoals Peter Gariaev ontdekten dat taal (woorden die je tegen jezelf of anderen spreekt) en intenties (je gedachten) ons DNA rechtstreeks beïnvloedt en veranderen kan en dat ons DNA via magnetische wormholes informatie van buiten tijd en ruimte kan aantrekken. Dus bijv. vanuit de Akasha kronieken, het ‘wetende’ elektromagnetische veld om ons heen.

Greg Braden laat ons kennis nemen van onderzoek waarbij een healer in een afgesloten ruimte bij een patiënt met een tumor binnen 7 minuten die tumor laat verdwijnen door pure concentratie op de rechterhersenhelft. Niet wetende of er een patiënt in die andere kamer zat en wat die dan eventueel mankeerde.

Dr. Valerie Hunt bewees het bestaan van chakra’s door zelf een telemetrische elektromyografische machine te laten bouwen die tot 750.000 Hz kon meten. Ze analyseerde de golfpatronen en frequenties van het menselijk lichaam via fourier- en sonogramfrequentieanalyse en wist zo ook te bewijzen dat de kleuren die helderzienden aan de chakra’s toekenden, juist waren.

Dergelijke onderzoekingen brengen ons verder en verder naar de wetenschap dat dat, wat met bijv. het innerlijk oog gezien wordt, ook daadwerkelijk bestaat. We kunnen het meten, zien in de database van onze computers, en dus groeit het vertrouwen in ons innerlijk zien, weten en intuïtief handelen.

Blij was ik dan ook met het onderzoek van mevr. Edith Brouwer-Schreurs, april 2019!

Met behulp van QuantumResponse Technologie mat ze de resultaten van een mediamieke sessie bij zowel het medium als de ontvanger. Het is geen groots opgezet research project (10 mediums, 14 cliënten), want daar heb je uitgebreide financiering voor nodig, maar het is wel een boeiend begin van onderzoek naar de effecten van zo’n sessie.

Via geluidsgolven mat ze de mate van balans en disbalans in de lichamen van de proefpersonen en wel met name in

  1. het hoofd: staat symbool voor informatieverwerking en kijk in de wereld
  2. de thorax: energiehuishouding (alle organen)
  3. het skelet: handelingsbekwaamheid en 6 chakra’s
  4. de maag: energetische en fysieke voeding
  5. de longen: mate waarin zuurstof (het leven) wordt ingeademd – alleen gemeten bij gasten
  6. de bijnieren: mate van ontspanning versus stress
  7. en de chromosomen: mate waarin je het leven leeft zoals het is bedoeld

Je kunt de mate van balans / disbalans meten doordat de gemiddelde frequenties van bijv. een gezond hart 7,8 (Hz) of een gezonde galblaas (4,9 Hz) vaststaan (na onderzoek bij duizenden mensen).

Door middel van deze tests kunnen we een aantal zaken concluderen:

De Cliënten

Het hoofd:

– Bij cliënten concludeert Edith dat ze zich qua emoties tijdens de sessie en daarna meer naar binnen hebben gekeerd.

Als we mediums trainen hebben we het erover, dat misschien wel het belangrijkste van een mediamieke sessie is, dat de liefdesband met de Spirituele Wereld weer gezien en gevoeld wordt. En wat blijkt: de cliënten keren zich inderdaad emotioneel naar binnen. We weten dat, zien dat elke sessie, maar nu kunnen we het meten.

– Hun focus is echter naar buiten gericht.

Dus ze verzinnen zelf niet iets waardoor ze emotioneel geraakt worden, maar die input komt via het medium.

– De sessie versterkt hun vermogen om voor de dagelijkse dingen te gaan en door te zetten.

Dit is heel belangrijk. De sessie zet ze dus weer op 2 benen op aarde, zodat ze het leven weer aan kunnen. Ze verwerken dus ook hun rouwverdriet, of de hypnotisch shock van het gebeuren. Nogmaals: dit is wat we willen bereiken als mediums, daarvoor beoefenen we ons vak, maar nu kunnen we het via metingen ook daadwerkelijk vastleggen en dat geldt voor alle navolgende opmerkingen ook.

– Er ontstaat meer balans in de kleine hersenen.

Dat is mooi: meer rust in het cerebellum, dus in de motoriek. Men relaxed.

– De zenuwgeleiding neemt toe.

Dus het zenuwgestel functioneert beter.

– De atlas laat een enorm positief effect zien.

Dus het gebied in het menselijk lichaam waar de ‘instelling in het leven’ bepaald wordt, geeft aan dat men het leven weer meer aan kan en meer betekenis geeft. Er is sprake van diepere inzichten.

Bij de thorax vindt Edith dat ze hun emoties beter kunnen uitdrukken tijdens de sessie, hun emoties gaan wel op en neer. Logisch. De cliënten ontspannen, en keren zich meer naar binnen. Het hart sluit zich iets omdat het geraakt wordt. De inademing wordt dieper (er ontstaat weer meer kracht); verdriet herstelt zachtjes. Gal spuwen neemt 14% af, dus de onvrede over wat er gebeurd is (het overlijden) en het verzet ertegen, wordt minder. Dat zorgt ook voor minder vermijding in het leven: je kan het leven weer meer aan. Na de sessie ‘zitten ze ook even vol’, oftewel ze hebben even genoeg aan zichzelf om de informatie van de sessie te verwerken en te inneren. Prachtig, dus eigenlijk is zo’n sessie echte rouwverwerking, ook een soort psychologisch proces.

De skeletmeting (handelingsbekwaamheid en chakra’s):

Opmerkelijk is dat het 3e oog van de cliënten aanmerkelijk actiever wordt (van 7 naar 43%). Dus, of ze zich nou bewust zijn van het functioneren van hun 3e oog of niet, ze kijken als het ware in het verhaal van het medium en hun mediamieke potentie opent zich van nature. Ook hun voelende vermogen neemt toe (het 2e en 3e chakra worden geraakt: ze moeten de informatie van de sessie even verwerken, want het heeft hun bewustzijn van de wereld iets veranderd. Wij zeggen altijd: de cliënt neemt de frequentie aan van het medium en raakt automatisch in alpha-staat. Deze meting bevestigt dat.

De maag (energetisch voeden) en de longen (het leven inademen).

De cliënten zijn na de sessie beter in staat zich energetisch te voeden en het leven te durven inademen.

Alsof ze het vastzitten in hun verwerking van het overlijden weer wat meer loslaten en zich openen voor een nieuwe werkelijkheid.

De bijnieren: Rust, stress en herstel laten geen significante verschillen zien.

De chromosomen (je opdracht leven) verschillen ook niet significant.

Conclusie Cliënten:

Dat wat we vermoeden dat er gebeurt tijdens en na een mediamieke sessie, omdat we observeren wat er gebeurt (bijv. veel cliënten laten tranen zien tijdens sessies), is nu een weten geworden door het meten. Er gebeurt wel degelijk van alles bij de cliënt, fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch / spiritueel. We meten dat we emoties raken, onvrede afneemt over het overlijden / over de scheiding met de geliefde, dat men het leven weer beter aan kan, beter geaard is, zich spiritueel wat opent en er een nieuwe bewustwording / levensscope ontstaat.

De mediums:

Ook is het boeiend te zien wat er met de mediums gebeurt.

Van de meting in het hoofd kunnen we leren dat het medium zich naar binnen keert, althans de buitenwereld nog nauwelijks waarneemt. Wel is er optimale focus in het medium. Het denken wordt rustiger (dus de informatie komt niet uit het denken van het medium).

Na de sessie hebben ze zin in het leven, ook in de dagelijkse dingen. (Want ze zitten nog in de hoge frequentie, dus voelen ze zich heel goed).

De kleine hersenen laten minder balans zien. (Zodat de Spirituele lichaam het energetische en fysieke lichaam van het medium kan overnemen / beïnvloeden. En dus kan een medium de houding aannemen van iemand uit de Spirituele Wereld, of diens gebaren.)

Hun zenuwgeleiding neemt 10% toe. (Dus het medium is veel alerter als hij/zij werkt – is in een hogere energie).

Hun positiviteit over het leven neemt toe. (Ja, ze zitten in een alfa, gamma trilling, nog verbonden met de Spirituele Wereld. En dus is het denken op ego-niveau nog weinig aanwezig, en voelen ze de liefde nog van die hogere frequentie. En dan lacht het leven je (meer) tegemoet. Ze maakten een energetische sprong).

De mediums willen napraten over hun ervaring. (Ja, want ergens zijn ze nog niet in deze wereld geland, en vloeit de sessie nog door hun hoofd. “Oh, ik had dit nog kunnen zeggen. Oh, ik had dit nog met de informatie kunnen doen”. Alsof je nog even blijft hangen in het gebeuren van het spirituele contact.

De thorax (energie huishouding): We zien hier dat eigen gevoelens en emoties geparkeerd worden (het ego doet even niet mee). Terwijl er een focus naar buiten is (Ja, 95% naar de Spirituele Wereld en voor 5% naar je cliënt). Het medium geeft en ontvangt minder (Ja, de informatie stroomt door jou heen naar de cliënt en dat kun je een ‘gevende’ beweging noemen). De ademhaling wordt rustiger (Ja, bij meditatie en concentratie / focus is dat het geval). De draaglast van de mediums wordt groter. (Ja, als je in een hogere frequentie zit, dus in een veld van onvoorwaardelijke liefde, kun je alles aan). Het medium laat haar eigen dingen meer los en verwerkt. Ze gaat haar eigen emoties uit de weg (Ja, je laat je ego / je denken los als medium en omdat je regelmatig in die hogere frequentie komt (dus in de liefdesfrequentie van de Spirituele Wereld) verwerk je onderbewuste zaken, oftewel je gaat op den duur hoger trillen van nature.)

Het medium staat veel meer open (natuurlijk, anders kun je de informatie van de Spirituele wereld niet ontvangen).

De skeletmeting (handelingsbekwaamheid en chakra’s):

We zien bij de mediums meer balans in chakra 1, 2 en 3. (Dat komt omdat een medium werkt vanuit zijn buik want daar zit ons voelend vermogen wat zich uiteindelijk opent in ook helderzien en horen. Dus hoewel een medium zijn hele veld / aura opent, brengt een medium uiteindelijk bewust zijn energie naar zijn buik (dus de lagere chakra’s) om van dáár uit overal te gaan voelen – ook en vooral achter zich). Het 6e chakra heeft minder balans (Ja, dat wordt eigenlijk ‘overgenomen’, want daar speelt de film, de projectie van de Spirituele Wereld zich af). Als een medium werkt, heeft hij geen zin ‘grote stappen te zetten’ in het leven (Nogal wiedes, je Bent (dus) even niet in jouw dagelijkse leven).

De maag: Qua energetische voeding is er weinig verschil voor en na de sessie / demonstratie (Klopt, want een medium bereid zich energetisch voor, dus verandert er energetisch niet veel als hij bezig is.

De bijnieren: Er is meer rust en minder stress na een sessie. (Klopt, van tevoren is een medium altijd nerveus en de adrenaline stroomt. Dat heeft er mee te maken dat je geen enkele informatie hebt voordat je een mediamieke demonstratie begint en maar moet vertrouwen op dat hele dunne elektromagnetische lijntje dat er gaat komen vanuit de Spirituele Wereld. En dat is van tevoren niet echt een sterk houvast. En aan de andere kant: Je stemt je af, verhoogt je energie en daarvoor gebruik je veel energie. Je werkt al. Na afloop is dat geheel anders: Je bent klaar, het is gelukt, dus de stress is er nu af en je bent blij en je bent nog steeds in dat veld van onvoorwaardelijke liefde, wat veel rust geeft).

Bij de meeste mediums zien we geen grote verschillen in de chromosomen (je opdracht leven). (Nee, een medium heeft een roeping en weet wat zijn opdracht is. En dat is een eer.

Conclusie Mediums:

We weten wat er ongeveer met een medium gebeurt. En het leuke van dit onderzoek is dat het bevestigt wat wij denken te doen en te voelen als mediums. In bovenstaande heb ik dat steeds tussen de haakjes weergegeven.

En het leuke van dit onderzoek is, dat we het nu ook weten doordat het gemeten ís. Want meten is ook weten.

Nawoord

Natuurlijk is dit onderzoek een pril begin. En de conclusies zijn een tikkeltje subjectief, want hoe interpreteer je het een en ander. Dat is duidelijk. We meten geen temperatuur of lengte, waar je tot één decimaal kunt zeggen hoe warm of koud het is, of hoe lang iets is. Het menselijke interactieve proces is iets moeilijker te meten. Toch bevestigt dit onderzoek wat wij, mediums denken dat er gebeurt tijdens een demonstratie of privé-sessie.

De eerste stap is gezet om dit veld te onderzoeken met een instrument.

Het zou prachtig zijn om een medium te meten als ze zich nog niet heeft voor bereid, èn als ze zich heeft voorbereid èn na de sessie. Het zou ook mooi zijn mensen te meten die willen beginnen met hun mediamieke training, en 3 jaar later nog eens, als ze medium zijn.

En ze weer meten als ze 5 jaar hun beroep uitoefenen.

Je kunt ook de effecten meten per medium. Heeft het ene medium meer impact / effect een bepaalde cliënt? En op wie heeft hij dan meer impact? Op iemand die cultureel het dichtste bij hem staat, of ….). Etc.

Voor de cliënten geldt hetzelfde: We kunnen ze thuis meten, in de zaal / kamer vóór de demonstratie / sessie. Èn er na. Èn een maand later.

En je kunt alle mogelijke specificeringen bedenken: per maatschappelijke status, per etnische afkomst, per leeftijd, per wat gebeurt er als de overledene heel dicht bij je staat (kind, je man / vrouw) of iets verder af (kennis, vriend, etc.)

Mijn dank voor dit eerste onderzoek.

Karel Besseling, Academie voor Mediumschap