Sjef ontmoet…

Sjef Drummens ontmoeting  met de Dalai Lama in mei 2014 beschouwt hij als een van de hoogtepunten van zijn carrière. Het vloeit namelijk voort uit de radicaal andere weg die ze met het onderwijsconcept Agora zijn ingeslagen. Hij  had nooit kunnen bevroeden dat deze ontmoeting daar het gevolg van zou kunnen zijn. Hij werd daarvoor gevraagd, samen met Jan Fasen (medeoprichter van Agora), omdat binnen Agora leerlingen worden geacht bewust te reflecteren op de spirituele wereld. Eén van de 5 werelden binnen het Agora-concept. Sjef: “Het was wel een belevenis. Er kwam echt iemand binnen toen de Dalai Lama verscheen. Misschien is dat mijn perceptie van toen. Maar datzelfde gevoel had ik toen ik met mijn zoon in het Afas-theater Barack Obama op het podium zag komen. Mensen die er écht toe doen. Bij hun leven al legendes zijn. Het was een voorrecht dat ik His Holiness de hand mocht drukken! Ik had een grote wereldbol bij me en vertelde dat dit het curriculum van Agora was, dat kinderen vrij die wereld mochten onderzoeken. Gelukkig hebben we de foto’s nog!”