Spirit contact of Het Veld?

In de nieuwe ParaVisie Magazine een uitgebreid interview met het Duitse fysieke medium Kai Mügge. Dát wat vanwege ruimtegebrek niet afgedrukt kon worden, lees je hier!

Kai, waarom werken de entiteiten met jou?

Kai: “De entiteiten die met een medium werken, resoneren op zijn of haar energie. Mijn spirit team is aldus een representatie van mijn persoonlijkheid. In het algemeen geldt: ben je geïnteresseerd in India en gefascineerd door Gandhi’s persoonlijkheid, dan is het heel redelijk te veronderstellen dat Gandhi jouw gids is. Dat zijn psychologische constructen, niets anders. Een idee van het medium. Na verloop van tijd worden dergelijke ideeën spiritistische structuren. Je bouwt ze, samen met de energie van de aanzitters, zélf op in de seanceruimte.”

 

Henry Steel Olcott, medestichter van de Theosofische Vereniging, in levende lijve (rechts) en als verschijning

Dus de verschijning van Gandhi zou niet de overleden versie van Gandhi zijn, zijn etherische lichaam, maar een gedachteconstructie?

Kai: “Sinds Rupert Sheldrake zijn theorie van het morfogenetische veld presenteerde, kan een medium nauwelijks meer aantonen daadwerkelijk in contact te staan met die en die overledene. Het zou namelijk net zo goed kunnen gaan om de energetische imprint van die persoon in ‘Het Veld’. Álle informatie zou zich in dat veld bevinden, zelfs de informatie waarvan jij, als cliënt van het medium, niet op de hoogte bent. Misschien echter zijn de opgeslagen gegevens in Het Veld en dat wat er van een overledene concreet overblijft na de dood, twee kanten van dezelfde medaille?”

Meer over Kai Mügge: www.kaimuegge.de