Van 4G naar 5G. En dan…?

Recentelijk is de onrust om de uitrol van het 5G netwerk toegenomen. Het lijkt erop dat de Coronacrisis deze uitrol en dus de daarmee in verband staande onrust niet zal wegnemen. Integendeel! Er lijkt in versneld tempo werk van de aanleg te worden gemaakt. Wat zullen de gevolgen zijn? En wat kunnen we doen om ons daartegen te beschermen? Onderstaand enkele artikelen die de afgelopen anderhalf jaar in ParaVisie Magazine over dit urgente onderwerp verschenen. Een geïnformeerd en voorbereid mens telt immers voor twee!

6_ParaVisie_juni2018_BallingenvdDraadlozeWereld

6_ParaVisie_juni2018_MilieuaandoeningInOpmars

12_ParaVisie_dec2018_Stralingsgevoelig

VloekInDigiKerk