“WE LEVEN IN 2 WERELDEN”

De Amerikaanse Chris Hardy verenigt in zich een unieke combinatie: aan de ene kant is zij in staat gebleken om door middel van spirituele beoefening het leven na de dood actief te verkennen, terwijl zij aan de andere kant als wetenschapper modellen heeft opgesteld die datzelfde leven theoretisch inzichtelijk maken. Daarmee is zij als wetenschapper, maar ook als mens, haar tijd misschien wel vooruit. We stormen immers een tijdsgewricht tegemoet waarin, zo lijkt het althans, de illusoire scheiding tussen objectief en subjectief, tussen stoffelijk en onstoffelijk en tussen zichtbaar en onzichtbaar definitief tot het verleden gaat behoren.

09_ParaVisie_2022_ChrisHardy