Mijn mystieke ervaring

Ergens is het begonnen… Mijn zoektocht naar ‘de zin van het leven’. Na vele boeken gelezen te hebben – die meestal betrekking hadden op vragen als ‘Wie is Jezus?’, ‘Wat is waarachtige liefde?’ en ‘Wat is Goddelijk bewustzijn?’ – besloot ik om in 2011 de stilte op te zoeken. Een hele week niets: niet praten, veel alleen zijn en absolute stilte. Ik wilde weg van de hectiek van het leven. Tijdens het repeterend zingen van Gods liederen ontstaat als vanzelf een gevoel van innerlijke vreugde. Het voelt alsof mijn hart zegt: ‘Eindelijk mag ik thuiskomen, ik heb U zo gemist.’ Een oergevoel! De derde dag gebeurt er iets wat ik nu nog steeds nauwelijks onder woorden kan brengen. Ik ga het toch proberen, met als doel jullie deelgenoot te maken van dat wat ook jullie diep vanbinnen weten.

Zo groot

Er komt tijdens het mediteren een enorme Almacht over me heen. Een heel grote, diepe en onnoembare energie, die letterlijk op me neerdaalt. Ik schrik zo, dat ik wegren en ergens op een bergtop verschrikkelijk begin te huilen. De meest liefdevolle stem begint te spreken: “Je weet toch hoe groot ik ben.”  Ik huil en zeg: “Ja, maar niet zó groot.” Dan zegt de stem: “Ik ben alles, alles wat je ziet, ieder takje, ieder blaadje, de zon, de lucht, de bergen… álles. Maar ga nu terug naar de groep en kijk naar eenieder en wéét dat ik met al mijn liefde en aandacht ook bij hen ben opdat ook zij mogen ervaren.” Vervolgens zie ik in een soort van beeld Jezus aan het kruis genageld en weer spreekt de stem: “Weet dat mijn Zoon Jezus de Christus gekruisigd is, opdat eenieder deze verrijzenis mag ervaren.”

Zonder jou is er geen weg, geen waarheid, geen leven

Innerlijk weten

Als ik totaal ontdaan terugloop naar mijn groep, vraag ik: “Waarom nu? Waarom heeft het zo lang geduurd?” Het antwoord is: “Omdat je nu eindelijk stil bent, de tijd is nu gekomen.” De hele week voel ik me zo klein en nietig. Dit alles met een niet te bevatten eerbied. Voorheen was het een hopen of geloven in een leven na de dood. Deze ervaring zorgt voor een rotsvast innerlijk weten. Teksten die volgens de stem belangrijk zijn: ‘Wij staan allen te popelen om thuis te ervaren’, ‘God in eenieder van ons’, ‘Aanraken en thuiskomen’, ‘Iedere traan vervuld met blijdschap’, ‘God geeft vrede, mededogen, liefde en nederigheid.’

Geboorterecht

Het heeft tot nu geduurd om dit alles een plaats te geven. Laat staan erover te spreken. Noem het een verinnerlijking die nodig is om zo te kunnen staan, dat ik met kracht en een werkelijk besef deze woorden kan en durf uit te spreken. Het voelt als een persoonlijke missie om eenieder die wil luisteren, duidelijk te maken dat het Goddelijke in ons én om ons heen is. We mogen en kunnen, in al onze nederigheid, het Koninkrijk Gods ervaren. Het is ons ware geboorterecht! ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’, zo zei Jezus. Die uitspraak geldt óók voor jou. De waarheid, het pad naar het Goddelijke, stroomt door jouw hart. ‘Zonder jou is er geen weg, geen waarheid, geen leven.’ (uit: Ik ben de poort van Paul Ferrini)

Marion Fonteyn
marionfonteyn@hotmail.com