WIL JIJ HELPEN?

Er is een toon zo helder, warm en liefdevol als nog nooit op aarde gehoord is. Die stralende toon zoekt aansluiting in de harten van de mensen, opdat de tijd kan aanbreken dat er vrede op aarde zal zijn. Wanneer de meerderheid van de mensen het goede wil, vanuit liefde en medemenselijkheid wil leven, dan, eerst dan, zal die toon geboren kunnen worden. Hoe lang zal dat nog duren, hoe lang nog wachten op dat beslissende, meest stralende moment dat de aarde ooit heeft meegemaakt? De toon weet het niet, het wacht al sinds lange tijden, wil helpen dat moment te verwezenlijken, maar is daarbij afhankelijk van de mens.
Ieder mens persoonlijk kan meehelpen het moment dat er vrede op aarde zal zijn, geboren te laten worden. Hoe? Door heel bewust het goede te willen, het te léven, door iedere dag vanuit een liefdevol hart de wereld tegemoet te treden en zo een helper van het licht te zijn. De omstandigheden op aarde zijn zwaar, maken veel mensen angstig en onzeker, door die angst en onzekerheid kan het oog hebben voor de ander, de medemens, ondergesneeuwd raken, alsof het goede door een dikke deken bedekt wordt, uit het oog onttrokken. En zo zakt de wereld verder weg in een neerwaartse spiraal.
Daden én gedachten van de mens scheppen het energieveld dat de aarde en al wie er op leeft, omhult. Gedachten hebben kracht, scheppen energie, hoe meer negatieve, agressieve en angstige gedachten, hoe zwaarder het energieveld wordt. De liefdevolle toon kan niet geboren worden als het energieveld van de aarde teveel negativiteit bevat, daarom is het van groot belang om, ondanks moeilijke omstandigheden, bewust zelf het goede te doen.
Hoe staat de wereld er op dit moment voor? Oorlog, eigenbelang, machtswellust, leugens, misbruik van mens, dier en natuur, onverschilligheid voor het lot van de ander, het staat allemaal ver af van vrede en medemenselijkheid. En toch… is daar die toon. Staat de wereld op een kantelpunt? Zou het mogelijk zijn dat vanuit alle ellende die er nu op aarde is, iets moois kan ontstaan? Zou het mogelijk zijn, dat het mensen motiveert het goede te doen? Zou vanuit het duister het licht geboren kunnen worden? Is dat waar de toon op wacht, hopend, helpend? Is dat de strijd die er gaande is? Zal de energie op aarde nog duisterder worden, of lichter? Zal de stralende toon eindelijk, in deze tijd op aarde, geboren worden?
Wie wil helpen de overwinning van het goede, het lichtende te verwezenlijken? Wie wil en kan de wereld een stukje mooier maken? Laat er vrede in de harten van steeds meer mensen zijn, ook, júist, in de huidige moeilijke omstandigheden. Wie vrede uitstraalt, brengt de energie van vrede in het energieveld dat ons allen omringt. Er zijn geen grootse daden nodig, lééf vrede in het dagelijks bestaan, hoe meer mensen dat doen, hoe sneller het moment bereikt zal worden dat er vrede op aarde is.
Wie wil dat moment mede creëren? Wie wil een helper van het licht zijn?
© Lara Vera