Wonderbaarlijke natuur

Zomaar weer een dag vol licht.
Opnieuw een uitnodiging om net
als de bloemen en de bomen te
groeien naar het licht, op naar verlichting.
Een waar wonder zoals een bloem haar
natuurlijkheid volgt.
Geen discussie met de boom.
Nee, ze groeien in harmonie naast elkaar
naar het licht, samen op weg naar verlichting.
Ze richten zich volledig op het licht en daar-
door komen ze tot bloei.
Wonderbaarlijk toch dat dit geschiedt zonder
inmenging van ons denkende wezens.

In het licht van de zon gaan de knopjes open,
helemaal open.
De bloemblaadjes spreiden zich
vol vertrouwen, zich overgevend en
geduldig afwachtend op wat komt.
Misschien komt er een vlinder die zich
liefelijk neerstrijkt op de bloem.
Of een hommel die zich te goed doet
aan de nectar.
Samen delen zonder protest, geheel in
harmonie met het natuurlijke leven.

De zon draait van oost naar west en de
bloem beweegt heel rustig mee vol ver-
trouwen dat het goed is.
Dan gaat de zon langzaam neer en
de bloemblaadjes vouwen zich geleidelijk
dicht tot ze uiteindelijk weer
in de knop samenkomen.
Rust, de nacht valt.

Dit geeft toch stof tot nadenken!?

Sara Hofstede-Hiemstra
Medium/Healer, Schrijfster en Kunstenares
Auteur van het boek “Boodschappen uit het Licht”
www. kunstvandeeenvoud.nl